Kamervraag 2018Z10586

Het bericht ‘Dodelijke bacterie rukt op in Nederland’

Ingediend 6 juni 2018
Beantwoord 22 juni 2018 (na 16 dagen)
Indieners Pia Dijkstra (D66), Antje Diertens (D66)
Beantwoord door Paul Blokhuis (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (CU), Bruno Bruins (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
Onderwerpen gezondheidsrisico's zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2018Z10586.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-2503.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Dodelijke bacterie rukt op in Nederland»?1

  Ja

 • Vraag 2
  Kunt u beschrijven hoe de situatie is ontstaan, dat bleek dat er te weinig vaccins aanwezig waren nadat het besluit was genomen om alle kinderen van 14 maanden en 14 jaar in te enten tegen Meningokokken? Is dat direct geconstateerd of pas onlangs?
 • Vraag 3
  Hoe schat u de risico’s in van het noodgedwongen later vaccineren van 14-jarigen?

  De kans op meningokokkenziekte veroorzaakt door type W is in Nederland nog steeds erg klein. Op dit moment, medio 2018, zijn er iedere maand 10 tot 14 patiënten. Dat is minder dan één patiënt op iedere miljoen inwoners in Nederland. Een klein deel van deze patiënten betreft tieners.

 • Vraag 4
  Op basis van welke argumenten is besloten om de thans schaars beschikbare vaccins niet te gebruiken voor het Rijksvaccinatieprogramma, maar achter de hand te houden voor reizigers naar landen waar je niet binnenkomt zonder een Meningokokkenvaccinatie (zoals Saudi-Arabië, waar deze zomer veel mensen op bedevaart gaan)? Om hoeveel vaccins gaat het hier?

  Het gaat bij vaccins voor reizigers om vaccins op de vrije markt. De overheid heeft hier geen bemoeienis mee. Voor het Rijksvaccinatieprogramma worden afspraken gemaakt met de producent van de vaccins. Dit staat los van verkrijgbaarheid op de vrije markt.
  De maatregelen zoals deze nu worden genomen, vervanging van het vaccin bij kinderen van 14 maanden en invoering van een nieuwe vaccinatie voor 14-jarigen, zijn geadviseerd door het deskundigenberaad en zijn op dit moment de beste manier om te voorkomen dat de stijging van het aantal gevallen van meningokokken W doorzet3.
  Vaccins die beschikbaar zijn op de vrije markt worden op aanvraag van diegene die zich wil laten vaccineren op indicatie door een arts toegediend. Het gaat hierbij om enkele duizenden vaccinaties per jaar bij mensen met een verminderd immuunsysteem of reizigers, waaronder ook de reizigers naar delen van Afrika en Saudi Arabië. Voor deze laatsten is op advies van de WHO deze vaccinatie verplicht gesteld.
  Het aantal vaccins dat beschikbaar is op de vrije markt is maar een fractie van het aantal vaccins dat nodig is voor het vaccineren van een jaarcohort kinderen4.

 • Vraag 5
  Kunt u aangeven hoe de risicoafweging in deze gemaakt is?

  Zie het antwoord op vraag 4.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2018Z10586
Volledige titel: Het bericht ‘Dodelijke bacterie rukt op in Nederland’
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20172018-2503
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Diertens en Pia Dijkstra over het bericht ‘Dodelijke bacterie rukt op in Nederland’