Kamervraag 2018Z09737

De resultaten van de topambtenaar van PvdA-huize

Ingediend 28 mei 2018
Beantwoord 20 juni 2018 (na 23 dagen)
Indiener Sjoerd Sjoerdsma (D66)
Beantwoord door Stef Blok (minister buitenlandse zaken) (VVD)
Onderwerpen bestuur rijksoverheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2018Z09737.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-2525.html
 • Vraag 1
  Kunt zich herinneren dat uw ambtsvoorganger Minister Koenders een tegendenkstrateeg heeft aangesteld voor een periode van 1 jaar?

  Ja. Betrokkene is sinds 1 oktober 2017 voor een periode van 12 maanden voor 24 uur per week aangesteld als scholar in residence bij de Eenheid Strategische Advisering binnen mijn ministerie.

 • Vraag 2
  Hoeveel adviezen heeft deze tegendenkstrateeg tot nu toe opgeleverd?

  De ESA scholar in residence is betrokken geweest bij tal van interne beleidsvormingsprocessen. Hij heeft strategische adviezen over uiteenlopende thema’s gegeven, bijvoorbeeld over globalisering, populisme, Europese samenwerking, draagvlak voor buitenlands beleid en interne organisatie. Daarnaast heeft hij commentaar geleverd op concept-beleidsnota’s, lezingen gegeven, deelgenomen aan paneldiscussies, relevante netwerken en kennis ingebracht en zowel binnen het departement als binnen verschillende posten beleidsinhoudelijke gesprekken gevoerd.

 • Vraag 3
  Over welke thema’s gingen deze adviezen?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Acht u de functie van tegendenkstrateeg een best practice die door andere ministeries gevolgd zou moeten worden? Zo ja, waarom wel? Zo nee, waarom niet?

  Ja. De functie van scholar in residence, die al enige tijd bestaat en in lijn is met de doelstelling van mijn ministerie om meer kennis en inzichten van buiten naar binnen te halen en te betrekken in het beleidsvormingsproces, acht ik nuttig en voor herhaling vatbaar. De Eenheid Strategische Advisering heeft in het rijksbrede strategieberaad de functie van scholar in residence toegelicht en belangstelling voor een dergelijke positie geconstateerd.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2018Z09737
Volledige titel: De resultaten van de topambtenaar van PvdA-huize
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20172018-2525
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Sjoerdsma over de resultaten van de topambtenaar van PvdA-huize