Kamervraag 2018Z07257

Een MIVD-operatie in Afghanistan

Ingediend 18 april 2018
Beantwoord 8 mei 2018 (na 20 dagen)
Indieners Sadet Karabulut , Lilianne Ploumen (PvdA)
Beantwoord door Ank Bijleveld (minister defensie) (CDA)
Onderwerpen internationaal militaire missies
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2018Z07257.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-2026.html
 • Vraag 1
  Hebt u kennisgenomen van de berichtgeving van Nieuwsuur dat (oud-)medewerkers van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD), die in Afghanistan werkten aan en met een inlichtingennetwerk uit de Afghaanse politiek-militaire samenleving, vrezen voor hun leven na de onthullingen van majoor Kroon dat hij betrokken is geweest bij een geheime operatie in Afghanistan?1 2

  Ja.

 • Vraag 2
  Klopt het dat sinds 2015 een procedure van tenminste een van de twee (of beide) oud-medewerkers gaande is teneinde hun doel te bereiken om adequate beveiliging voor henzelf en hun familie in Afghanistan te verkrijgen? Zo nee, wat zijn dan de feiten?

  Zoals bij u bekend is, doe ik over inlichtingenoperaties en individuele gevallen in het openbaar geen uitspraken.

 • Vraag 3
  Welke vorm van bescherming biedt u deze oud-medewerkers?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Kunt u toelichten waarom deze zaak al drie jaar duurt, met daarbij een overzicht van de acties die u in de tussenliggende jaren heeft ondernomen?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 5
  Is het mogelijk dat de geboden bescherming onvoldoende is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen neemt u om de bescherming te verbeteren?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 6
  Klopt het tevens dat inmiddels door beide oud-medewerkers een rechtszaak tegen u is aangespannen om hun wensen te realiseren?

  Nee, er is geen rechtszaak aangespannen. Door de advocaat van een van de Afghaanse personen genoemd in de uitzending van Nieuwsuur, is contact opgenomen met het Ministerie van Defensie. De brief van de advocaat wordt thans bestudeerd.

 • Vraag 7
  Kunt u aangeven of er nog meer interne procedures in gang zijn gezet door oud-medewerkers van de MIVD tegen u? Zo ja, om hoeveel zaken gaat het daarbij?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 8
  Klopt het dat de werkzaamheden van deze oud-medewerkers andere operaties betroffen dan de operatie waarop majoor Kroon doelde bij zijn publieke bekentenis? Zo nee, kunt u dat toelichten?

  Zie antwoord vraag 2.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2018Z07257
Volledige titel: Een MIVD-operatie in Afghanistan
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20172018-2026
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Karabulut en Ploumen over een MIVD-operatie in Afghanistan