Kamervraag 2018Z06585

De komst van een zelfmoordmachine naar de uitvaartbeurs in Amsterdam

Ingediend 10 april 2018
Beantwoord 2 mei 2018 (na 22 dagen)
Indieners Carla Dik-Faber (CU), Kees van der Staaij (SGP), Joël Voordewind (CU)
Beantwoord door Paul Blokhuis (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (CU), Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
Onderwerpen ethiek zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2018Z06585.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-2013.html
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het bericht «Verbijstering om test zelfmoordmachine op beurs»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat het zeer onwenselijk is om bezoekers zogenaamd virtueel euthanasie te laten ervaren, omdat hiermee zelfmoord wordt geromantiseerd en verheerlijkt en de drempel wordt verlaagd om zelf een einde aan het leven te maken?

  Het demonstreren van een dergelijke machine vind ik zeer onwenselijk. De inzet van dit kabinet is inderdaad juist om het aantal suïcides terug te dringen. Waar het gaat om euthanasie of hulp bij zelfdoding kent Nederland een wettelijk kader waarmee alléén artsen, en alleen wanneer is voldaan aan de wettelijke zorgvuldigheidseisen, bevoegd zijn om dit uit te voeren.

 • Vraag 3
  Wat vindt u ervan dat mensen op een open toegankelijke uitvaartbeurs in staat worden gesteld om te ervaren hoe het is om zelfmoord te plegen?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Hoe kijkt u naar de komst van een zelfmoordmachine naar de uitvaartbeurs in het licht van uw inspanningen, zelfs onderstreept met extra financiële middelen, op het gebied van suïcidepreventie?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 5
  Welke mogelijkheden ziet u om te verbieden dat de zelfmoordmachine een plek krijgt op de uitvaartbeurs in Rotterdam? Bent u bereid om hierover in contact te treden met de organisatie van de uitvaartbeurs?

  Ik heb geen wettelijke mogelijkheden om te verbieden dat dergelijke demonstraties plaatsvinden, waarvan het doel is de discussie aan te jagen. De betrokken uitvaartbeurs heeft inmiddels al plaatsgevonden in Amsterdam. Ik heb begrepen dat er wisselend op is gereageerd.

 • Vraag 6
  Kunt u aangeven wat de stand van zaken is van de plannen uit het regeerakkoord om meer te investeren in suïcidepreventie? Wanneer wordt de Kamer hierover geïnformeerd?

  De Kamer wordt nog dit voorjaar geïnformeerd over de inzet van de middelen uit het Regeerakkoord en de wijze waarop verdere intensivering van suïcidepreventie zal plaatsvinden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2018Z06585
Volledige titel: De komst van een zelfmoordmachine naar de uitvaartbeurs in Amsterdam
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20172018-2013
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Dik-Faber, Voordewind en Van der Staaij over de komst van een zelfmoordmachine naar de uitvaartbeurs in Amsterdam