Kamervraag 2018Z05577

De adviesaanvraag over de sluiting van Siemens Hengelo

Ingediend 28 maart 2018
Beantwoord 16 april 2018 (na 19 dagen)
Indieners Pieter Omtzigt (CDA), Mustafa Amhaouch (CDA)
Beantwoord door Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)
Onderwerpen werk werkgelegenheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2018Z05577.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-1762.html
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van feit dat Siemens een adviesaanvraag voor sluiting van de vestiging in Hengelo aan de Raad van Commissarissen van Siemens Nederland stuurt?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Herinnert u zich dat u op eerdere Kamervragen heeft geantwoord dat Siemens zich wil inzetten voor het behouden van de banen, zich verantwoordelijk voelt voor het personeel en alles in het werkt stelt om de gevolgen van het personeel zo beperkt mogelijk te houden?2

  Ik heb in eerdere antwoorden op vragen over de voorgenomen sluiting van Siemens Hengelo aangegeven de ontwikkelingen op de voet te volgen. Dit is onverminderd het geval. Ik sta in nauw contact met de directie van Siemens Nederland, die me regelmatig bijpraat over de stand van zaken. Ik heb ook enkele malen met Siemens AG contact gehad over de voorgenomen sluiting, waarbij ook Siemens AG haar commitment heeft uitgesproken om de werkgelegenheid zoveel als mogelijk te behouden voor de regio. Mijn aanbod om daarbij te helpen blijft uiteraard overeind. Als er een zinvolle rol is voor de overheid ben ik bereid, binnen de mogelijkheden die ik heb, die te vervullen.

 • Vraag 3
  Kunt u aangeven hoe Siemens AG, Siemens Nederland en de Nederlandse regering samenwerken om de werkgelegenheid te behouden?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Heeft u contact met de Raad van Commissarissen van Siemens Nederland om hen ervan te overtuigen dat ze geen toestemming hoeven te geven om een winstgevende locatie van Siemens in Hengelo te sluiten?

  Ik sta in contact met de directie van Siemens Nederland, niet met de Raad van Commissarissen.
  De directies van Siemens Nederland en Siemens AG zijn verantwoordelijk voor het nemen van een strategisch besluit als de voorgenomen sluiting van Hengelo. Dit met inachtneming van de wet- en regelgeving die de belangen van werknemers borgt. De Raad van Commissarissen van Siemens Nederland maakt bij de uitoefening van haar toezichthoudende taak een eigen afweging.

 • Vraag 5
  Kunt u deze vragen binnen twee weken beantwoorden en bent u in staat onzekerheid bij medewerkers van Siemens Hengelo weg te nemen?

  De vragen zijn binnen de geldende termijn van drie weken beantwoord.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2018Z05577
Volledige titel: De adviesaanvraag over de sluiting van Siemens Hengelo
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20172018-1762
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Amhaouch en Omtzigt over de adviesaanvraag over de sluiting van Siemens Hengelo