Kamervraag 2018Z03565

Een brede open studie naar het zorgstelsel en de zorgkosten

Ingediend 1 maart 2018
Beantwoord 23 maart 2018 (na 22 dagen)
Indieners Pieter Omtzigt (CDA), Evert Jan Slootweg (CDA)
Beantwoord door Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA), Wopke Hoekstra (minister financiën) (CDA), Bruno Bruins (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
Onderwerpen organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2018Z03565.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-1537.html
1. Handelingen Tweede Kamer 2017/18, nr. 20
 • Vraag 1
  Herinnert u zich dat u in het debat over de Algemene Financiële Beschouwingen gezegd heeft, nadat meerdere fracties in de Kamer u verzocht hadden de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) te laten kijken naar het zorgstelsel en de zorgkosten die systematisch harder groeien dan de economie: »Ik denk dat het verstandig is dat ik de geluiden die ik Kamerbreed heb gehoord, bespreek met één bewindspersoon of beide bewindspersonen van VWS en dat we dan als kabinet het gesprek aangaan met de WRR»?1
 • Vraag 2
  Hebben de voorgenoemde gesprekken plaatsgevonden en wat was de uitkomst?

  Ja, wij hebben uw verzoek besproken en steunen het verzoek van harte. Wij zijn hierover nu in overleg met de WRR. Er heeft inmiddels een tweetal besprekingen op ambtelijk niveau plaatsgevonden. Zoals het kabinet heeft aangegeven tijdens het debat in de Tweede Kamer beslist de WRR over zijn eigen werkprogramma. De Raad heeft ons verzoek in beraad en beslist vermoedelijk dit voorjaar of dit onderzoek een plaats kan krijgen in het werkprogramma.

 • Vraag 3
  Zijn het kabinet en de WRR bereid om een brede open studie te verrichten naar het zorgstelsel en de zorgkosten?

  Zie antwoord vraag 2.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2018Z03565
Volledige titel: Een brede open studie naar het zorgstelsel en de zorgkosten
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20172018-1537
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Omtzigt en Slootweg over een brede open studie naar het zorgstelsel en de zorgkosten