Kamervraag 2018Z02313

De reactie van de minister-presidente op de Ien Daleslezing van de minister van Binnenlandse Zaken

Ingediend 9 februari 2018
Beantwoord 12 februari 2018 (na 3 dagen)
Indiener Lodewijk Asscher (PvdA)
Beantwoord door Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD)
Onderwerpen bestuur parlement rijksoverheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2018Z02313.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-1115.html
1. Kamerstuk 34 775 VII nr. 51
2. Uitspraak Ollogren meer «campagne-ding» telegraaf 5 februari jl.
 • Vraag 1
  In uw reactie op mijn vragen tijdens de regeling van werkzaamheden van dinsdag jl. geeft u geen antwoord; sprak de Minister nu namens het kabinet of niet?1 Zo nee, waarom niet?

  De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties sprak als lid van het kabinet over art. 1 van de Grondwet. Daarbij bestaat in de context van het maatschappelijke debat ruimte voor persoonlijke voorbeelden en invulling.

 • Vraag 2
  Uw woordvoerder gaf in de Telegraaf aan haar uitspraken «meer te zien als campagneding dan als kabinetsstandpunt»; komt u nu terug op die reactie?2

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Kunt u deze vragen beantwoorden voor dinsdag 13 februari 12:00, gelet op de regeling van werkzaamheden die middag?

  De antwoorden zijn heden verzonden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2018Z02313
Volledige titel: De reactie van de minister-presidente op de Ien Daleslezing van de minister van Binnenlandse Zaken
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20172018-1115
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Asscher over de Ien Daleslezing