Kamervraag 2018Z01649

Arbeidsmarktdiscriminatie door uitzendbureaus

Ingediend 1 februari 2018
Beantwoord 1 mei 2018 (na 89 dagen)
Indiener Tunahan Kuzu (DENK)
Beantwoord door Tamara van Ark (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
Onderwerpen arbeidsvoorwaarden werk werkgelegenheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2018Z01649.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-2769.html
 • Vraag 1
  Bent u op de hoogte van de berichtgeving over discriminatie door uitzendbureaus, die in 47% van de gevallen ingaan op een discriminerend verzoek om uitzendkrachten in te huren?1
 • Vraag 2
  Hoe kan het dat anno 2018 nog steeds deze verbijsterende discriminerende praktijken plaatsvinden in de uitzendbranche?
 • Vraag 3
  Bent u bereid om te onderzoeken of dit in andere sectoren van de arbeidsmarkt ook op een dergelijke grote schaal voorkomt? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 4
  Bent u bereid om te onderzoeken of deze discriminatie ook op de ondernemersmarkt en bij overheidsaanbestedingen op een dergelijke grote schaal voorkomt?
 • Vraag 5
  Wat gaat u doen om deze discriminatie zo spoedig mogelijk te beëindigen?
 • Vraag 6
  Kunt u een overzicht geven van wat er de afgelopen jaren is gedaan tegen arbeidsmarktdiscriminatie? Kunt u een overzicht geven van wat dit heeft opgeleverd?
 • Vraag 7
  Kunt u daarbij overwegen om de Inspectie SZW intensiever te laten controleren op arbeidsmarktdiscriminatie? Kunt u daarbij de vijftig miljoen euro uit het Regeerakkoord inzetten? Op welke manier gaat u deze inzetten?
 • Vraag 8
  Kan de Inspectie SZW (Team Arbeidsmarktdiscriminatie) daarbij ook onconventionele middelen inzetten? Kunt u middelen inzetten zoals loksollicitaties, mystery guests, het R-register, de discriminatiepolitie (als aparte eenheid), een diversiteitsquotum van 10%, en een xenofoben-taks van 1.000 euro per discriminerende handeling? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 9
  Deelt u de mening dat door de Inspectie SZW de simpele, maar doeltreffende, methode toegepast kan worden, namelijk het door lokbedrijven laten bellen naar uitzendbureaus, die het TV-programma RADAR heeft toegepast?
 • Vraag 10
  Wanneer kan uw nieuwe Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie naar de Kamer gestuurd worden? Kunt u de antwoorden op bovenstaande vragen hierin meenemen?
 • Mededeling - 26 februari 2018

  Hierbij deel ik u mede dat de beantwoording van de Kamervragen van het lid Kuzu (DENK) over «arbeidsmarktdiscriminatie door uitzendbureaus» (ingezonden 1 februari 2018) niet binnen de gestelde termijn van drie weken mogelijk is, omdat de beantwoording nader uitzoekwerk vergt. De antwoorden op de vragen zullen worden meegenomen in de door uw Kamer aangevraagde brief over discriminatie door uitzendbureaus. Deze brief wordt u toegezonden voorafgaand aan het door GroenLinks aangevraagde debat over hetzelfde onderwerp.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2018Z01649
Volledige titel: Arbeidsmarktdiscriminatie door uitzendbureaus
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20172018-2769
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Kuzu over arbeidsmarktdiscriminatie door uitzendbureaus