Kamervraag 2018Z01648

De politie-inval bij de Eurogroep-voorzitter

Ingediend 1 februari 2018
Beantwoord 28 februari 2018 (na 27 dagen)
Indiener Renske Leijten
Beantwoord door Halbe Zijlstra (VVD), Wopke Hoekstra (minister financiën) (CDA)
Onderwerpen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2018Z01648.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-1316.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Politie-inval bij Eurogroep-voorzitter Centeno»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Kunt u aangeven hoe bij het kiezen van de voorzitter van de Eurogroep is gekeken naar integriteit?

  De Eurogroep-voorzitter is gekozen uit de groep zittende ministers van financiën van EU-lidstaten. Om kans te maken op deze positie moet een kandidaat beschikken over de kwalificaties op basis waarvan de Eurogroep het vertrouwen heeft dat de kandidaat een goede voorzitter kan zijn van de Eurogroep. Hierbij wordt gekeken naar geschiktheid en merites van kandidaten. Vanzelfsprekend is integriteit een cruciaal onderdeel van de geschiktheid van een kandidaat.

 • Vraag 3
  Erkent u dat het schadelijk is voor het aanzien van de politiek als een politicus gunsten aanneemt?

  Voor iedere Minister, zo ook voor de Eurogroep-voorzitter, is integriteit en vertrouwen van groot belang. Ook bij het aannemen van gunsten is het belangrijk dat politici integer handelen. In Nederland gelden hiertoe strikte gedragsregels.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat het zorgwekkend is dat een belangrijk EU-bestuurder verdacht wordt van koehandel? Zijn er meer kwesties in het verleden van Centeno die wijzen op integriteitsschendingen?

  Het onderzoek van de Portugese autoriteiten naar de integriteit van de voorzitter van de Eurogroep is afgerond. In een verklaring van de Portugese openbaar aanklagers wordt gesteld dat uit het onderzoek is gebleken dat Centeno zich niet schuldig heeft gemaakt aan integriteitsschendingen. Daarnaast is Centeno nooit formeel in verdenking gesteld door het Portugese Openbaar Ministerie.

 • Vraag 5
  Kan de voorzitter van de Eurogroep in functie blijven zolang het onderzoek loopt? Kunt u uw antwoord toelichten?

  Zie antwoord vraag 4.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2018Z01648
Volledige titel: De politie-inval bij de Eurogroep-voorzitter
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20172018-1316
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Leijten over de politie-inval bij de Eurogroep-voorzitter