Kamervraag 2018Z00503

Door de politie afgelegde huisbezoeken aan aardbevingsdemonstranten

Ingediend 17 januari 2018
Beantwoord 9 februari 2018 (na 23 dagen)
Indieners Liesbeth van Tongeren (GL), Kathalijne Buitenweg (GL)
Beantwoord door Ferdinand Grapperhaus (minister justitie en veiligheid) (CDA)
Onderwerpen openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2018Z00503.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-1144.html
1. «Advocaat vindt politiebezoek aardbevingsdemonstranten «opvallend en dubieus», RTV Noord, woensdag 10 januari 2018.
 • Vraag 1
  Kent u het bericht dat mensen die van plan waren te demonstreren tijdens het bezoek van de Minister van Economische Zaken aan Groningen de politie op huisbezoek kregen?1 Zo ja, klopt dit bericht?
 • Vraag 2
  Wat was de precieze aanleiding en rechtsgrond voor deze politiebezoeken? Waarom is niet voor minder ingrijpende maatregelen gekozen, bijvoorbeeld door betrokkenen gewoon even te bellen?
 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat het in politie-uniform thuis opzoeken van demonstranten een intimiderende indruk maakt en afbreuk doet aan de grondwettelijk verankerde demonstratievrijheid? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 4
  Welke maatregelen neemt u zich voor om herhaling van dit soort politiebezoeken te voorkomen?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2018Z00503
Volledige titel: Door de politie afgelegde huisbezoeken aan aardbevingsdemonstranten
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20172018-1144
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Buitenweg en Van Tongeren over door de politie afgelegde huisbezoeken aan aardbevingsdemonstranten