Kamervraag 2018Z00239

De toekomst van de vestiging Siemens in Hengelo (Overijssel)

Ingediend 12 januari 2018
Beantwoord 1 februari 2018 (na 20 dagen)
Indieners Pieter Omtzigt (CDA), Mustafa Amhaouch (CDA)
Beantwoord door Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)
Onderwerpen ontslag organisatie en beleid werk
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2018Z00239.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-1018.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «laatste hoop weg: locatie Hengelo niet door onder Siemens-vlag», waarin verslag gedaan wordt van een grote personeelsbijeenkomst van Siemens Hengelo waarop de baas van de olie- en gasdivisie van Siemens duidelijk heeft gemaakt dat de vestiging van Siemens in Hengelo niet open zal blijven als Siemens-vestiging?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Heeft u overleg gehad met Siemens in Duitsland? Is Siemens Duitsland gevoelig gebleken voor uw argumenten om de vestiging open te houden of ten minste de banen te behouden?

  Ja. Het Ministerie van EZK en ook ikzelf hebben geregeld overleg met de directies van Siemens AG en Siemens NL. Uit dit overleg is gebleken dat Siemens zich wil inzetten voor het behouden van de banen, Siemens voelt zich verantwoordelijk voor het personeel. Siemens AG stelt alles in het werk om de gevolgen voor het personeel zo beperkt mogelijk te houden.

 • Vraag 3
  Op welke wijze zet u zich steeds maximaal in om het bedrijf onder een andere naam te behouden? Welke vorderingen zijn daarbij gemaakt?

  De directie van Siemens is in gesprek met diverse belangstellenden over verschillende scenario’s. Waar nodig en mogelijk ondersteunt de overheid daarbij. In het belang van dit proces is het niet mogelijk daar verdere mededelingen over te doen.

 • Vraag 4
  Klopt het bericht dat er belangstelling is voor een overname door een of meerdere (andere) partijen en hier over maximaal zes weken meer duidelijkheid komt? Zo nee, binnen welke termijn kan de Kamer dan nadere berichten verwachten?

  Ja, het klopt dat er concrete, serieuze belangstelling is voor een overname door twee verschillende partijen. Deze partijen zijn actief in industriële groeimarkten. Partijen streven ernaar op korte termijn overeenstemming te bereiken. Zie het antwoord op vraag 3. Overigens spreken wij elkaar hierover ook tijdens het AO Bedrijfslevenbeleid op 7 februari.

 • Vraag 5
  Is deze belangstelling voor het geheel van de vestiging (in huidige opzet) of voor een gedeelte?

  De inzet van betrokken partijen is om de werkgelegenheid in de regio zoveel als mogelijk in stand te houden en de activiteiten te behouden.

 • Vraag 6
  Kunt u deze schriftelijke vragen een voor een en uiterlijk binnen twee weken beantwoorden?

  Ja.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2018Z00239
Volledige titel: De toekomst van de vestiging Siemens in Hengelo (Overijssel)
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20172018-1018
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Amhaouch en Omtzigt over de toekomst van de vestiging Siemens in Hengelo (Overijssel)