Kamervraag 2017Z18969

Het bericht dat de NAM de omvang van de noodzakelijke woningversterking veel te laag inschat

Ingediend 28 december 2017
Indiener Alexander Kops (PVV)
Onderwerpen economie energie natuur en milieu overige economische sectoren
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2017Z18969.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Alders: NAM schat woningversterking veel te laag in»?1
 • Vraag 2
  Hoe verklaart u het naar mijn mening «fakenews» van de NAM dat er in het aardbevingsgebied slechts 2.800 gebouwen versterkt dienen te worden, een aantal dat in werkelijkheid veel hoger ligt? Deelt u de mening dat dit bevestigt dat de NAM de ernst en omvang van de mijnbouwschade bagatelliseert en de schadeafhandeling bewust traineert en frustreert? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 3
  Door wie en in opdracht van wie is het onderzoek uitgevoerd, waar de cijfers van de NAM uit zijn voortgekomen? Hoeveel heeft dit onderzoek gekost? Deelt u de mening dat dit geld beter besteed had kunnen worden aan het vergoeden van mijnbouwschade?
 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat dit des te meer aantoont dat de NAM zich niet meer dient te bemoeien met de schadeafhandeling en de versterkingsopgave? Wanneer gaat de NAM – zoals u eerder hebt gezegd – «er helemaal tussenuit»?
 • Vraag 5
  Houdt het bagatelliseren van de omvang van de noodzakelijke woningversterking verband met de betaalcapaciteit van de NAM?
 • Vraag 6
  Wanneer gaat u een eind maken aan de voortdurende onzekerheid onder de gedupeerden in het aardbevingsgebied? Deelt u de mening dat zij – en zeker door toedoen van de NAM – al veel te lang moeten wachten? Zo nee, waarom niet?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2017Z18969
Volledige titel: Vragen van het lid Kops (PVV) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat de NAM de omvang van de noodzakelijke woningversterking veel te laag inschat (ingezonden 28 december 2017).