Kamervraag 2017Z16595

Het sluiten van Siemens Hengelo

Ingediend 29 november 2017
Beantwoord 13 december 2017 (na 14 dagen)
Indieners Pieter Omtzigt (CDA), Mustafa Amhaouch (CDA)
Beantwoord door Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)
Onderwerpen ontslag werk werkgelegenheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2017Z16595.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-689.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Siemens sluit vestiging in Hengelo, 600 banen weg»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Was u al eerder op de hoogte dat Siemens voornemens was de vestiging in Hengelo te sluiten? Zo ja, zijn er contacten gelegd om dit proberen te voorkomen?

  De berichten over de voorgenomen sluiting die 16 november jongstleden naar buiten kwamen, waren voor mij nieuws. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft regelmatig contact met Siemens, ook op een eerder moment toen er sprake was van mogelijke reorganisaties bij het wereldwijde Siemensconcern. Op dat eerdere moment is de impact van reorganisatie op de vestiging in Hengelo niet ter sprake gekomen.
  In verband met de beursnotering van Siemens AG rustte op dergelijke informatie een embargo.

 • Vraag 3
  Bent u bereid met Siemens in contact te treden om te proberen het bedrijf voor de regio te behouden?

  Ik sta in nauw contact met Siemens en heb gevraagd om behoud van de vestiging. In antwoord hierop heeft Siemens haar medewerking toegezegd om opties te verkennen met het oog op behoud van werkgelegenheid. Ik praat hier zeer spoedig met de directie van Siemens AG verder over.

 • Vraag 4
  Bent u voornemens om andere acties te ondernemen om te proberen het bedrijf voor de regio te behouden? Zo ja, welke?

  EZK neemt actief deel aan het overleg tussen betrokken partijen, waaronder de provincie en de gemeente Hengelo, die zich gezamenlijke inzetten om de activiteiten in deze vestiging en de hoogwaardige technische werkgelegenheid te behouden voor deze regio.
  Bij het verkennen van de mogelijkheden zal bij elk realistisch scenario bekeken moeten worden wat nodig is en wie welke rol daarin kan spelen. Als er een zinvolle rol is voor de overheid, zal ik die actief oppakken (uiteraard binnen de bestaande randvoorwaarden en binnen mogelijkheden die ik heb).

 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat deze vestiging van Siemens, die winstgevend is, van groot belang is voor de regio Hengelo?

  Siemens is al sinds 1879 actief in Nederland. Met een omzet van ruim € 1,0 miljard en bijna 3.000 medewerkers behoort Siemens Nederland tot de grootste ondernemingen op elektrotechnisch en elektronisch gebied in ons land. De Siemensfabriek in het centrum van Hengelo kent zelfs een historie van 140 jaar en geldt als een industrieel icoon voor Nederland. Het spreekt voor zich dat deze goed presterende fabriek, met meer dan 600 zeer gemotiveerde en gekwalificeerde werknemers, een belangrijke economische en sociale functie vervult in de regio Hengelo.

 • Vraag 6
  Wilt u elke mogelijke actie ondernemen om de werkgelegenheid van de vestiging van Siemens in Hengelo te behouden? Wilt u uw contacten met bedrijven en met Duitsland inzetten om dat te bereiken?

  Zie mijn antwoord op vraag 4.

 • Vraag 7
  Bent u bereid in contact te treden met de provincie en de gemeente Hengelo om gezamenlijk op te trekken om de impact voor de regio te minimaliseren?

  Zie mijn antwoord op vraag 4.

 • Vraag 8
  Kunt u deze vragen binnen twee weken beantwoorden?

  Ja.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2017Z16595
Volledige titel: Het sluiten van Siemens Hengelo
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20172018-689
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Amhaouch en Omtzigt over het sluiten van Siemens Hengelo