Kamervraag 2017Z14198

Het bericht ‘Niet meer geklopt op snelheid!’

Ingediend 25 oktober 2017
Beantwoord 17 november 2017 (na 23 dagen)
Indiener Kees Verhoeven (D66)
Beantwoord door Stef Blok (VVD)
Onderwerpen criminaliteit openbare orde en veiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2017Z14198.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-441.html
1. Telegraaf, 21 oktober 2017
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «Niet meer geklopt op snelheid!»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Heeft u kennisgenomen van het feit dat de Chef van de Dienst Infrastructuur in het artikel het volgende stelt: «We gaan steeds meer de digitale kant op. Straks kunnen we op afstand inbreken in de software van een rijdende wagen en de motor uitzetten», terwijl u tijdens de behandeling van de wet Computercriminaliteit III (Kamerstuk 34 372) heeft gezegd: «De bevoegdheid om in een geautomatiseerd werk onderzoek te doen, is er alleen voor bepaalde onderzoekshandelingen, zoals het overnemen van gegevens. In de wet staat niet dat je een auto mag stoppen. Daar mag de bevoegdheid niet voor worden gebruikt»?

  Ja, ik ben bekend met het bericht. Het in vraag 2 geduide wetsvoorstel is op dit moment aanhangig in de Eerste Kamer. Het voorstel omschrijft limitatief de onderzoekshandelingen waarvoor de bevoegdheid tot binnendringen in geautomatiseerd werk mag worden ingezet. Zoals de toenmalige Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie tijdens de behandeling in de Tweede Kamer heeft gemeld is het stoppen van een auto niet als onderzoekshandeling opgenomen. Volgens het wetsvoorstel is het dus niet toegestaan binnen te dringen in het computersysteem van een auto om deze te stoppen. Ik zal dit onder de aandacht brengen van de politie.

 • Vraag 3
  Klopt het dat het stoppen van een auto door middel van het inbreken in de software niet mag volgens de genoemde wet? Bent u bereid dit onder de aandacht te brengen van de politie?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Hoe kan het dat de politie van mening is dat het op afstand stoppen van een auto via het inbreken in de software toegestaan is?

  Het desbetreffende citaat betreft niet de mening van de politie. Het organisatieonderdeel van de Landelijke Eenheid dat de uitvoering voorbereidt richt zich op de kaders zoals voorzien in het wetsvoorstel. De behandeling in de Tweede Kamer maakt, indien het wetsvoorstel wordt goedgekeurd en bekrachtigd, deel uit van de wetsgeschiedenis en is daarmee bepalend voor de uitvoering.

 • Vraag 5
  Zijn er bij de politie voorbereidingen getroffen om in te kunnen breken in de software van auto’s?

  Nee.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2017Z14198
Volledige titel: Het bericht ‘Niet meer geklopt op snelheid!’
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20172018-441
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Verhoeven over het bericht ‘Niet meer geklopt op snelheid!’