Kamervraag 2017Z13095

De overname van de Haagse Thomaskerk door een moskee

Ingediend 3 oktober 2017
Beantwoord 8 november 2017 (na 36 dagen)
Indieners Machiel de Graaf (PVV), Geert Wilders (PVV)
Beantwoord door Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD), Lodewijk Asscher (PvdA)
Onderwerpen bestuur cultuur en recreatie parlement religie
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2017Z13095.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-361.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Haagse kerk verandert in moskee»?1

  Ja

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat de vervanging van de Haagse Thomaskerk door de moskee van Ahmadiyaa Anjuman Isha'at-e-Islam symbool staat voor de vervanging van onze joods-christelijke cultuur voor de islamitische? Zo nee, waarom niet?

  Nee, ik deel deze mening niet. Ik verwijs hier naar artikel 6 van de Grondwet: Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. Er is geen reden waarom een islamitische gemeenschap, of welke geloofsgemeenschap dan ook, zich niet in een voormalig kerkgebouw zou mogen vestigen.

 • Vraag 3
  Vindt u het ook knettergek dat de gemeente Den Haag een handje heeft geholpen door Ahmadiyaa Anjuman Isha'at-e-Islam op het leegstaande pand te wijzen? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 4
  Bent u bereid de gemeente erop te wijzen dat het niet hun taak is om de islam te faciliteren? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 5
  Realiseert u zich dat u met uw open-grenzen-beleid ervoor zorgt dat er uiteindelijk helemaal geen kerken, maar alleen nog maar moskeeën in Nederland zullen zijn?

  Ik verwijs u naar de reeds genoemde vrijheid van godsdienst.

 • Vraag 6
  Bent u nu eindelijk bereid de Nederlandse grenzen te sluiten zodat ons volk en onze joods-christelijke tradities niet vervangen zullen worden door de islam? Zo nee, waarom wilt u Nederland zo graag omvolken?

  Nee. Op basis van morele en rechtstatelijke gronden als ook internationale afspraken biedt Nederland bescherming aan die asielzoekers die bescherming tegen vervolging of onmenselijke behandeling behoeven. Zowel via arbeidsmigratie als migratie op grond van mensenrechten blijft Nederland graag aangesloten op de rest van de wereld.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2017Z13095
Volledige titel: De overname van de Haagse Thomaskerk door een moskee
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20172018-361
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden De Graaf en Wilders over "de overname van de Haagse Thomaskerk door een moskee"