Kamervraag 2017Z07442

Dagelijkse ramadanlezingen op de website van ‘Instituut Dar el Huda’

Ingediend 2 juni 2017
Beantwoord 10 juli 2017 (na 38 dagen)
Indieners Machiel de Graaf (PVV), Geert Wilders (PVV), Harm Beertema (PVV)
Beantwoord door Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA), Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
Onderwerpen cultuur en recreatie onderwijs en wetenschap organisatie en beleid religie
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2017Z07442.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-2285.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met de aankondiging van dagelijkse ramadanlezingen op de website van «Instituut Dar el Huda»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat het onbestaanbaar is dat een openbare basisschool in Nederland capituleert door zich dagelijks open te stellen voor middeleeuwse bijeenkomsten in het kader van de islamitische ramadan? Zo nee, waarom niet?

  Deze mening deel ik niet, er is hier geen sprake van een schoolactiviteit. De stichting Jongeren en de Toekomst huurt in de avonduren een ruimte om lezingen te houden.

 • Vraag 3
  Op hoeveel niet-islamitische scholen in Nederland vinden dergelijke wantoestanden nog meer plaats?

  Er wordt niet bijgehouden of ruimtes in gebouwen waar een school in is gevestigd worden verhuurd en waar deze ruimtes dan voor worden ingezet.

 • Vraag 4
  Bent u bereid harde maatregelen te nemen tegen de leiding van deze school en eventuele andere openbare scholen die zich ook schuldig maken aan dergelijke wanstaltige islampromotie?

  Aangezien er hier geen sprake is van overtredingen van wet- en regelgeving, is er geen enkele reden, noodzaak of grondslag om maatregelen te nemen.

 • Vraag 5
  Bent u bereid ervoor zorg te dragen dat niet-islamitische scholen per direct stoppen met het faciliteren van de islam? Zo nee, waarom niet?

  Zie het antwoord op vraag 4.

 • Vraag 6
  Bent u ook bereid alle islamitische scholen onmiddellijk te sluiten? Zo nee, waarom niet?

  Nee. Het sluiten van alle islamitische scholen, om geen enkele andere reden dan dat deze van de islamitische richting zijn, is in strijd met de wet. Onze Grondwet garandeert de vrijheid van religie en de vrijheid van onderwijs. Dit geeft elke school de garantie dat zij binnen de grenzen van de wet het onderwijs in kan richten op een manier die past bij de pedagogische opvattingen en bij de levensbeschouwelijke richting van de school.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2017Z07442
Volledige titel: Dagelijkse ramadanlezingen op de website van ‘Instituut Dar el Huda’
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20162017-2285
Volledige titel: Antwoord op van de leden De Graaf, Beertema en Wilders over dagelijkse ramadanlezingen op de website van ‘Instituut Dar el Huda’