Kamervraag 2017Z06618

Een hongerstaking van Palestijnen in Israëlische detentie

Ingediend 19 mei 2017
Beantwoord 16 juni 2017 (na 28 dagen)
Indieners Bram van Ojik (GL), Sadet Karabulut (SP)
Beantwoord door Jeroen Dijsselbloem (minister financiën) (PvdA)
Onderwerpen internationaal organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2017Z06618.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-2125.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Amid hunger strike, UN expert urges Israel to comply with international law on detention»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de opvatting van Michael Lynk, de UN Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967, dat Israël het internationaal recht schendt door grootschalige toepassing van administratieve detentie en doordat veel Palestijnen in Israël gevangen zijn gezet in plaats van op Palestijns grondgebied? Zo nee, waarom niet?

  Het kabinet deelt zorgen over de schaal en duur van administratieve detentie.
  Detentie is om dwingende redenen van veiligheid, zonder dat dit samenhangt met een strafrechtelijk proces, geoorloofd op basis van het humanitair oorlogsrecht als een uitzonderlijke maatregel. Een dergelijke detentie dient conform internationaalrechtelijke waarborgen te worden uitgevoerd, zonder willekeur. Personen beschermd onder het humanitair oorlogsrecht mogen niet worden overgebracht of gedeporteerd naar het grondgebied van de bezettende mogendheid (zie tevens antwoorden op de vragen gesteld door het lid Van Bommel (SP), kenmerk 2013Z08923 d.d. 28 juni 2013). Zowel Nederland als de EU spreken op reguliere basis met Israël over mensenrechten. Daarbij worden ook de omstandigheden van gevangenen in Israëlische detentie kritisch aan de orde gesteld.

 • Vraag 3
  Deelt u de zorgen van de VN-rapporteur over berichten dat deelnemers aan de hongerstaking in eenzame opsluiting zijn geplaatst, dat toegang tot advocaten wordt geweigerd en andere wijzen waarop hongerstakers worden gestraft? Kunt u uw antwoord toelichten?

  Het kabinet heeft met zorg kennisgenomen van de hongerstaking van Palestijnse gevangenen tegen de omstandigheden in Israëlische detentie en verwelkomt het bericht dat met het akkoord over verbeteringen van de omstandigheden de hongerstaking beëindigd is. De EU heeft, mede op aandringen van Nederland, bij monde van de vertegenwoordiger in Israël de kwestie aangekaart bij de Israëlische autoriteiten. Tevens heeft de EU op 6 mei jl. een lokale verklaring uitgebracht. Daarin wordt Israël opgeroepen om de mensenrechten van alle gevangenen volledig te respecteren. Ook roept de EU in de verklaring op tot het indienen van formele aanklachten tegen de gedetineerden.

 • Vraag 4
  Bent u bereid contact met uw Israëlische collega’s op te nemen om erop aan te dringen dat Israël Palestijnse gevangen behandelt in overeenstemming met het internationaal recht? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 2.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2017Z06618
Volledige titel: Vragen van de leden Karabulut (SP) en Van Ojik (GroenLinks) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over een hongerstaking van Palestijnen in Israëlische detentie (ingezonden 19 mei 2017).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20162017-2125
Volledige titel: Vragen van de leden Karabulut (SP) en Van Ojik (GroenLinks) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over een hongerstaking van Palestijnen in Israëlische detentie (ingezonden 19 mei 2017).