Kamervraag 2017Z03712

De vluchtelingendeal met Turkije

Ingediend 14 maart 2017
Beantwoord 11 april 2017 (na 28 dagen)
Indieners Mona Keijzer (CDA), Pieter Omtzigt (CDA), Harry van Bommel (SP), Joram van Klaveren (GrBvK), Joël Voordewind (CU), Kees van der Staaij (SGP), Raymond de Roon (PVV)
Beantwoord door Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD)
Onderwerpen migratie en integratie organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2017Z03712.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-1601.html
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het bericht dat er een gentlemen’s agreement gesloten is bij de vluchtelingendeal met Turkije, waarbij premier Rutte en bondskanselier Merkel zich zouden inspannen (of beloofd hebben) om jaarlijks tussen de 150.000 en 250.000 Syrische vluchtelingen naar de EU te laten komen?1

  Ja. Ik ben bekend met deze berichtgeving.

 • Vraag 2
  Is er een dergelijke gentlemen’s agreement (of side letter) bij het vluchtelingendeal?

  Nee.

 • Vraag 3
  Indien het antwoord op vraag 2 «ja» is, wat zijn deze afspraken dan precies?

  Het kabinet verwijst u naar het antwoord op vraag 2.

 • Vraag 4
  Welke toezeggingen over inspanningen en verplichtingen om een aantal Syrische vluchtelingen uit Turkije naar de EU te brengen, bent u samen met bondskanselier Merkel aangegaan?

  Er zijn enkel in Europees verband afspraken gemaakt over het hervestigen van Syrische vluchtelingen vanuit Turkije. Deze afspraken zijn opgenomen in de EU-Turkije-verklaring van 18 maart 2016. Over de inhoud van de gezamenlijke EU-Turkije verklaring van 18 maart 2016, heeft het kabinet u onder meer geïnformeerd bij brief van 21 maart 20162 en is uitgebreid en veelvuldig met uw Kamer gesproken. Tijdens het overleg met uw Kamer over de uitkomsten van de Europese Top van 17 en 18 maart 2016 is ook al gevraagd naar een zogenaamde afspraak om 250.000 vluchtelingen per jaar op te nemen uit Turkije. Het kabinet heeft toen al gezegd dat dergelijke afspraken niet zijn gemaakt.3 De recente rapportages van de Europese Commissie over herplaatsing en hervestiging4 en over de uitvoering van de EU-Turkije-verklaring5, beschrijven de huidige stand van zaken ten aanzien van hervestiging van Syrische vluchtelingen vanuit Turkije.
  Ten aanzien van een Europees hervestigingsmechanisme heeft de Europese Commissie op 13 juli 2016 een voorstel gedaan. Het kabinet heeft op 26 augustus 2016 in het betreffende BNC-fiche6 zijn opstelling uiteengezet. De gesprekken in Brussel over dit voorstel zijn nog gaande.

 • Vraag 5
  Heeft u kennisgenomen van het bericht dat de Nederlandse regering de Turkse regering verzocht heeft om het bezoek van Minister Cavucoglu na 15 maart te laten plaatsvinden?2

  Ja.

 • Vraag 6
  Is er op enig moment direct een verzoek gedaan aan Turkije om het bezoek van Minister Cavucoglu na 15 maart te laten plaatsvinden? Zo ja, wanneer en hoe?

  Nee.

 • Vraag 7
  Is er op enig moment indirect een verzoek gedaan aan Turkije om het bezoek van Minister Cavucoglu na 15 maart te laten plaatsvinden? Zo ja, wanneer en hoe?

  Nee.

 • Vraag 8
  Kunt u deze vragen een voor een en voor 14 maart 18.00 uur beantwoorden?

  Nee.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2017Z03712
Volledige titel: De vluchtelingendeal met Turkije
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20162017-1601
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Keijzer, Omtzigt, Van Bommel, De Roon, Van der Staaij, Van Klaveren en Voordewind over de vluchtelingendeal met Turkije