Kamervraag 2017Z02658

Het bericht 'Ov-kaart is geldmachine'

Ingediend 16 februari 2017
Beantwoord 9 maart 2017 (na 21 dagen)
Indiener Eric Smaling (SP)
Beantwoord door Sharon Dijksma (staatssecretaris infrastructuur en milieu) (PvdA)
Onderwerpen organisatie en beleid verkeer
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2017Z02658.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-1355.html
1. AD: «Ov-kaart is geld machine» dinsdag 14 februari
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie op het artikel «OV-kaart is geldmachine»?1

  In mijn brief van 16 februari2 heb ik mijn reactie gegeven op het positieve bedrijfsresultaat van Translink.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat deze winst gebruikt dient te worden om de ov-chipkaart goedkoper te maken? Zo ja, wat gaat u ondernemen om deze kosten te verlagen? Zo nee, waarom niet?

  Zoals ik in mijn brief van 16 februari heb aangegeven, vind ik het fair dat een bedrijf zijn investeringen moet kunnen terug verdienen. Maar we gaan natuurlijk niet vier jaar wachten om te kijken of er verbeteringen mogelijk zijn in de aanschafprijs of de levensduur van de OV-chipkaart. Voor de zomer komt het Nationaal OV Beraad met haar besluit hierover.

 • Vraag 3
  Wat is de reden dat het salaris van de directeur van Translink hoger is dan vastgesteld binnen de Wet normering topinkomens? In hoeverre vindt u dat wenselijk?

  De Coöperatie Openbaar Vervoerbedrijven is 100% eigenaar van Translink. De Wet normering topinkomens is daarom niet van toepassing op het salaris van de directeur van Translink.

 • Vraag 4
  Waar worden de winsten die Translink maakt voor ingezet?

  Zie antwoord 2.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2017Z02658
Volledige titel: Het bericht 'Ov-kaart is geldmachine'
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20162017-1355
Volledige titel: Antwoord op vragen het lid Smaling over het bericht 'OV-kaart is geldmachine'