Kamervraag 2017Z02222

De voortgang van de gesprekken met de Huntington-onderzoekers en het Campagneteam Huntington

Ingediend 10 februari 2017
Beantwoord 22 februari 2017 (na 12 dagen)
Indiener Pia Dijkstra (D66)
Beantwoord door Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
Onderwerpen begroting financiën
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2017Z02222.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-1255.html
  • Vraag 1
    Kunt u zich uw toezegging tijdens de begrotingsbehandeling van uw ministerie voor het jaar 2017 op 10 november 2016 herinneren dat u in gesprek zou gaan met onder andere de Huntington-onderzoekers en het Campagneteam Huntington om de benodigde financiering voor een doorbraak rond te krijgen?

    Ja. In de stand van zakenbrief moties en toezeggingen van 22 december 2016 (Kamerstuk 34 550 XVI, nr. 121) heb ik bericht dat ik in het eerste kwartaal uw Kamer nader zal informeren over de uitkomsten van de gesprekken.

  • Vraag 2
    Kunt u aangeven of deze gesprekken al zijn gevoerd, wat de voortgang van de gesprekken is geweest en of er al concrete resultaten naar voren zijn gekomen? Indien de gesprekken nog niet hebben plaatsgevonden, kunt u aangeven waarom niet?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2017Z02222
Volledige titel: De voortgang van de gesprekken met de Huntington-onderzoekers en het Campagneteam Huntington
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20162017-1255
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Pia Dijkstra over de voortgang van de gesprekken met de Huntington-onderzoekers en het Campagneteam Huntington