Kamervraag 2017Z00038

Het bericht dat een Nederlandse vrouw na 24 jaar het Verenigd Koninkrijk moet verlaten

Ingediend 3 januari 2017
Beantwoord 1 maart 2017 (na 57 dagen)
Indiener Kees Verhoeven (D66)
Beantwoord door Bert Koenders (minister buitenlandse zaken) (PvdA)
Onderwerpen internationaal organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2017Z00038.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-1319.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht over een Nederland vrouw die na 24 jaar het Verenigd Koninkrijk moet verlaten?1

  Ja. Zie tevens het antwoord op de vragen van het lid Ten Broeke.2

 • Vraag 2
  Kunt u dit bericht bevestigen? Is dit een directe consequentie van de uitslag van het Brexit-referendum?

  Nee, ik kan de inhoud van het krantenartikel niet bevestigen. In het artikel is als toelichting op de afwijzing opgenomen dat de door haar geleverde kopie van haar paspoort niet kwalificeerde als geldig identiteitsbewijs. De Britse Home Office zou daardoor niet in staat zijn geweest om de identiteit en nationaliteit van de aanvrager vast te stellen. Overigens maak ik uit het krantenartikel op dat het een aanvraag voor een permanente verblijfsvergunning betrof.

 • Vraag 3
  Bent u bekend met soortgelijke gevallen van Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk die tegen problemen aanlopen na het referendum?

  Nee, de beschreven casus bevat een aantal specifieke kenmerken waardoor deze niet te veralgemeniseren is (gehuwd met een Brit, Brits-Nederlandse kinderen, paspoort niet kunnen bijvoegen, al geruime tijd woonachtig in VK). Het aantal Nederlanders dat woonachtig is in het VK ligt tussen 100.000 en 150.000. Hoeveel hiervan inmiddels een permanente verblijfsvergunning hebben aangevraagd, is onbekend.

 • Vraag 4
  Bent u bereid Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk te ondersteunen die dergelijke problemen ervaren?
 • Vraag 5
  Bent u bereid per ommegaande contact op te nemen met uw Britse collega om dit punt aan te kaarten?

  Het maken van afspraken over de rechten van zowel EU-onderdanen in het VK als Britten in de EU zal in principe onderdeel uitmaken van de onderhandelingen over de uittreding uit de EU van het VK nadat het VK officieel de procedure voor uittreding heeft gestart (artikel 50 VEU). Dat zal tevens het moment zijn waarop aandacht zal worden gegeven aan de zorgen van Nederlandse burgers in het VK. Betrokkene noch de Britse Home Office hebben onderhavige zaak bij dit ministerie aangekaart. Zie antwoord op vraag 4.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2017Z00038
Volledige titel: Het bericht dat een Nederlandse vrouw na 24 jaar het Verenigd Koninkrijk moet verlaten
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20162017-1319
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Verhoeven over het bericht dat een Nederlandse vrouw na 24 jaar het Verenigd Koninkrijk moet verlaten