Kamervraag 2016Z24727

Het handelsverdrag tussen de EU en Japan

Ingediend: 22 december 2016
Indiener: Jan Jacob van Dijk
Onderwerpen: internationaal, internationale samenwerking
Bron vraag: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2016Z24727.html
1. NRC (17 december 2016): «Vergeten handelsverdragen»
2. https://www.ft.com/content/c46efa8c-ba20–11e6–8b45-b8b81dd5d080
3. http://www.politico.eu/article/eu-japan-trade-deal-caught-up-in-dat...
4. NRC (17 december 2016): «Ploumen wil verdrag tussen EU en Canada alsnog aanpassen»
5. AD, 15-9-16 http://www.ad.nl/economie/ploumen-betrek-vakbonden-en-m...
 • Vraag 1
  Klopt het dat er dit jaar mogelijk nog een akkoord wordt bereikt over het handelsverdrag tussen de EU en Japan?1
 • Vraag 2
  Is het denkbaar dat de EU overhaast een akkoord zou sluiten om aan de buitenwereld te laten zien dat het in staat is om zonder al teveel morren handelsakkoorden af te sluiten?
 • Vraag 3
  Klopt het dat de EU in het verdrag met Japan inzet op een investeerdersbeschermingsclausule vergelijkbaar met het Investment Court System (ICS) in het handelsverdrag met Canada (CETA), maar dat Japan dit eigenlijk niet zit zitten?2
 • Vraag 4
  Kunt u toelichten waarom een ICS-mechanisme in een handelsverdrag tussen twee hoogontwikkelde rechtsstaten nodig is?
 • Vraag 5
  Klopt het dat de auto-industrie, de landbouwsector en data-protectie de laatste struikelblokken zijn in het EU-Japan akkoord? Kunt u de meningsverschillen nader toelichten en de stand van zaken geven omtrent de onderhandelingen?3
 • Vraag 6
  Gaat u zich verzetten tegen een handelsakkoord dat niet voldoet aan de data-protectie-eisen van de EU?
 • Vraag 7
  Op welke manier gaat u de onderhandelingen tussen Japan en de EU «resetten», zoals u zelf heeft bepleit?
 • Vraag 8
  Kunt u een overzicht geven van de 41 «vergeten verdragen» waarover momenteel wordt onderhandeld? Op welke manier gaat u deze onderhandelingen «resetten»?
 • Vraag 9
  Op welke manier gaat u onderzoeken of het opnemen van afdwingbare plichten voor bedrijven op het gebied van milieu en arbeidsnormen in het CETA-verdrag met Canada alsnog mogelijk is?4
 • Vraag 10
  In hoeverre kunt u CETA nog wijzigen? Op welke manier kunnen andere lidstaten en Canada CETA nog wijzigen?
 • Vraag 11
  Als u alsnog afdwingbare plichten voor bedrijven op het gebied van milieu en arbeidsnormen in CETA wilt krijgen, waarom bent u dan akkoord gegaan met het huidige CETA-verdrag?
 • Vraag 12
  Bent u bereid alle lopende onderhandelingen over handelsverdragen stop te zetten en te pleiten voor een volwaardige reset van deze onderhandelingen, in lijn met uw eerdere pleidooi voor meer transparantie en inspraak van vakbonden en NGO’s? Zo nee, waarom niet?5

Kamervraag document nummer: 2016D50707
Volledige titel: Vragen van het lid Jasper vanDijk (SP) aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het handelsverdrag tussen de EU en Japan (ingezonden 22 december 2016).