Kamervraag 2016Z20882

Het bericht dat Rusland een Nederlandse onderzeeër op de Middellandse Zee verjaagt

Ingediend 10 november 2016
Beantwoord 29 november 2016 (na 19 dagen)
Indiener Sjoerd Sjoerdsma (D66)
Beantwoord door Jeanine Hennis-Plasschaert (minister defensie) (VVD), Bert Koenders (minister buitenlandse zaken) (PvdA)
Onderwerpen defensie internationaal
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2016Z20882.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-605.html
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie op het bericht «Rusland verjaagt Nederlandse onderzeeër op Middellandse Zee»?1

  We hebben kennisgenomen van de uitlatingen van de woordvoerder van het Russische Ministerie van Defensie op 9 november 2016 en de weergave daarvan in verschillende media.

 • Vraag 2
  Klopt het dat een Nederlandse onderzeeër is verjaagd door Russische intimidatie en wat is uw oordeel daarover?
 • Vraag 3
  Was de Nederlandse onderzeeër in internationale wateren op het moment dat hij werd verjaagd?
 • Vraag 4
  Op welke recht beriep Rusland zich bij deze militaire manoeuvre?
 • Vraag 5
  Is er diplomatiek en politiek contact geweest tussen Nederland en Rusland naar aanleiding van dit incident? Zo ja, waaruit bestond dit contact?
 • Vraag 6
  Deelt u de mening dat deze intimidatie van Russische zijde zorgelijk is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welk passend antwoord stelt u tegenover deze Russische dreiging?
 • Vraag 7
  Met welke doeleinden was de Nederlandse onderzeeër aanwezig in het Middellandse Zeegebied?
 • Vraag 8
  Bent u bereid deze vragen te beantwoorden voor de behandeling van de begroting Buitenlandse Zaken?

  Ja.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2016Z20882
Volledige titel: Het bericht dat Rusland een Nederlandse onderzeeër op de Middellandse Zee verjaagt
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20162017-605
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Sjoerdsma over het bericht dat Rusland een Nederlandse onderzeeër op de Middellandse Zee verjaagt