Kamervraag 2016Z15588

Een brief van de Turkse consul-generaal

Ingediend 29 augustus 2016
Beantwoord 3 september 2016 (na 5 dagen)
Indieners Sadet Karabulut (SP), Harry van Bommel (SP)
Beantwoord door Bert Koenders (minister buitenlandse zaken) (PvdA)
Onderwerpen internationaal internationale samenwerking
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2016Z15588.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-86.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Aboutaleb wil opheldering van Turkse consul over politieke inmenging»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Kunt u bevestigen dat de Turkse consul-generaal in Rotterdam een brief heeft geschreven aan een aantal burgemeesters over hoe men in Nederland om dient te gaan met demonstraties van tegenstanders van de Turkse regering, namelijk dat dergelijke demonstraties verboden dienen te worden? Indien neen, wat staat er dan in de brief?

  In onze kamerbrief over spanningen in de Turks-Nederlandse gemeenschap van 12 september 2016 (Kamerstuk 32 824, nr. 148) schrijft het kabinet dat de consul-generaal in zijn brief aan burgemeester Aboutaleb informatie verstrekt over de ontwikkelingen in Turkije. In deze brief wordt geen verzoek gedaan om demonstraties van tegenstanders van de Turkse regering te verbieden.

 • Vraag 3
  Deelt u de opvatting van de burgemeester van Rotterdam dat dit onwenselijke politieke inmenging betreft die ingaat tegen rechtstatelijke principes? Indien neen, waarom niet?

  Zoals u reeds is meegedeeld in de hierboven genoemde Kamerbrief (Kamerstuk 32 824, nr. 148), is het kabinet van mening dat de Turkse autoriteiten zich in het interstatelijke verkeer dienen te richten tot de Nederlandse overheid en zich niet moeten bemoeien met de keuzes die Nederlandse burgers maken. Het is onacceptabel dat buitenlandse overheden die keuzes openlijk dan wel heimelijk proberen te beïnvloeden. Het kabinet heeft in alle gesprekken met leden van de Turkse regering consequent en in niet mis te verstane kritische bewoordingen duidelijk gemaakt dat de Turkse spanningen niet naar Nederland moeten worden geëxporteerd. Directe beïnvloeding vanuit Ankara in binnenlandse aangelegenheden is ontoelaatbaar. Tijdens mijn bezoek aan Turkije op 28 en 29 augustus heb ik de zorgen van het kabinet eveneens overgebracht aan mijn Turkse gesprekspartners.

 • Vraag 4
  Deelt u onze zorgen dat door het optreden van de consul-generaal spanningen tussen bevolkingsgroepen van Turkse komaf in Nederland verder aangewakkerd kunnen worden?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 5
  Bent u bereid om tijdens uw aanstaande reis naar Turkije bij uw Turkse ambtgenoot uw onvrede te uiten over de inhoud van de brief en op te roepen dat in de toekomst af wordt gezien van politieke inmenging in Nederland? Kunt u uw antwoord toelichten?

  Zie antwoord vraag 3.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2016Z15588
Volledige titel: Vragen van de leden Van Bommel en Karabulut (beiden SP) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over een brief van de Turkse consul-generaal (ingezonden 29 augustus 2016).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20162017-86
Volledige titel: Vragen van de leden Van Bommel en Karabulut (beiden SP) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over een brief van de Turkse consul-generaal (ingezonden 29 augustus 2016).