Kamervraag 2016Z02480

Het bericht dat NS schikt met omstreden bestuurder

Ingediend 5 februari 2016
Beantwoord 2 maart 2016 (na 26 dagen)
Indiener Barry Madlener (PVV)
Beantwoord door Sharon Dijksma (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (PvdA)
Onderwerpen spoor verkeer
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2016Z02480.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20152016-1698.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «NS schikt stiekem met omstreden bestuurder»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Bent u bereid de Kamer te informeren over inhoud van deze schikking? Zo ja, wat is de inhoud van de schikking? Zo nee, waarom niet?

  De staat is bij de afwikkeling van deze contracten niet betrokken geweest, omdat dit op grond van het in Nederland geldende vennootschapsrecht valt binnen het domein van de raad van bestuur van NS. Aandeelhouders hebben immers alleen een rol bij benoeming, ontslag en beloning van bestuurders. Formele instemming van de aandeelhouder bij ontslag van reguliere werknemers of bestuurders van een dochteronderneming is om die reden dan ook niet aan de orde. Ik kan u dan ook niet informeren over het exacte verloop en de inhoud van de overeengekomen schikkingen, omdat ik niet over die informatie beschik.

 • Vraag 3
  Waarom heeft NS deze schikking getroffen?

  Los van de uitkomst van nog lopende onderzoeken, was het duidelijk dat de arbeidscontracten van de betrokken medewerkers niet voorgezet konden worden. Om die reden heeft de raad van bestuur van NS, binnen de kaders van het arbeidsrecht, gezocht naar de meest geschikte oplossing. NS heeft zich hierbij juridisch laten adviseren en is tot schikkingen gekomen die in lijn liggen met de verwachte uitkomst in eventuele gerechtelijke procedures. Dit heeft tevens bijgedragen aan het wederkeren van de rust binnen NS en de focus op de toekomst.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2016Z02480
Volledige titel: Het bericht dat NS schikt met omstreden bestuurder
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20152016-1698
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Madlener over het bericht dat NS schikt met omstreden bestuurder en antwoord op vragen van de leden Van Helvert en Omtzigt over de schikking met NS-fraudeurs