Kamervraag 2016Z01447

De uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens dat Defensie discrimineert op grond van chronische ziekte

Ingediend 26 januari 2016
Beantwoord 19 februari 2016 (na 24 dagen)
Indiener Jasper van Dijk (SP)
Beantwoord door Jeanine Hennis-Plasschaert (minister defensie) (VVD)
Onderwerpen organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2016Z01447.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20152016-1575.html
 • Vraag 1
  Wat is uw oordeel over de uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens, dat Defensie een sollicitant heeft gediscrimineerd op basis van een chronische ziekte?1

  Alle sollicitanten die opteren voor een aanstelling als militair moeten aan de medische basiseisen voor militairen voldoen. Militairen worden immers niet aangesteld voor één functie. Zij moeten een scala aan functies kunnen vervullen.

 • Vraag 2
  Is het waar dat u na deze uitspraak geen actie heeft ondernomen om de betrokken persoon alsnog aan te nemen?

  Defensie is met betrokkene in gesprek om de mogelijkheden te inventariseren. Het beleid blijft echter ongewijzigd. De medische basiseisen voor militairen gelden voor alle sollicitanten.

 • Vraag 3
  Wat gaat u ondernemen om de betreffende sollicitant te compenseren?

  Zie antwoord op vraag 2.

 • Vraag 4
  Welke stappen onderneemt u om dit beleid aan te pakken?

  Het beleid blijft ongewijzigd. De medische basiseisen voor militairen blijven gelden voor alle sollicitanten.

 • Vraag 5
  Zijn u meer gevallen bekend van dit soort ongeoorloofde discriminatie?

  Zie antwoord op vraag 1.

 • Vraag 6
  Deelt u de mening dat het College voor de Rechten van de Mens u wederom op de vingers tikt in verband met discriminatie (ook vanwege leeftijdsdiscriminatie in verband met het AOW-gat)? Welke conclusie trekt u daaruit?

  Zie antwoord op vraag 1.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2016Z01447
Volledige titel: De uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens dat Defensie discrimineert op grond van chronische ziekte
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20152016-1575
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over de uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens dat Defensie discrimineert op grond van chronische ziekte