Kamervraag 2015Z21186

De beantwoording van eerdere vragen over de ‘verslechtering van de treinverbinding tussen Alkmaar en Den Haag/Rotterdam’ van 27 maart 2015 en over de nieuwe dienstregeling van de NS die per 15 december 2015 van kracht wordt’

Ingediend 11 november 2015
Beantwoord 11 december 2015 (na 30 dagen)
Indieners Betty de Boer (VVD), Rudmer Heerema (VVD)
Beantwoord door Sharon Dijksma (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (PvdA)
Onderwerpen spoor verkeer
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2015Z21186.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20152016-851.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met de nieuwe dienstregeling van de NS die per 15 december aanstaande van kracht wordt?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat alle tijdwinst in de nieuwe dienstregeling vrijwel geheel teniet wordt gedaan door langere overstaptijden en omdat er nog steeds wordt geschakeld tussen Intercity’s en Sprinters om tot de snelste verbinding te komen?

  Nee. NS heeft namelijk een verbetering kunnen realiseren. Zie daarvoor antwoord 3.
  Voor de gehele dienstregeling geldt dat reistijd een belangrijke factor vormt in hoe aantrekkelijk het openbaar vervoer voor de reizigers is. Daar houdt NS in elke dienstregeling rekening mee. Een dienstregeling is een complexe puzzel. Bij het maken van een nieuwe dienstregeling maakt NS afwegingen tussen de belangen van verschillende groepen reizigers. Mijn overtuiging is dat er geen «makkelijke» aanpassingen in de dienstregeling zijn die zonder nadelige effecten een verbetering voor alle reizigers betekenen.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat de dienstregeling voor wat betreft het traject Alkmaar-Den Haag/Rotterdam aan kracht kan winnen door betere overstaptijden en door gebruik te maken van een Intercityverbinding?

  Ik kan u melden dat in de dienstregeling 2016 de verbinding Alkmaar – Den Haag in de ochtendspits sneller wordt dankzij een overstap in Haarlem van 2 minuten (cross platform): in 2015 is de reistijd 1:10 tot 1:21 uur, in 2016 wordt dit in drie gevallen precies 1:00 uur. Dit is een substantiële reistijdwinst van minimaal 10 minuten. Voor twee specifieke Intercity’s leek dit aanvankelijk niet mogelijk, waardoor de reistijd Alkmaar – Den Haag gelijk bleef aan die in de dienstregeling 2015. NS heeft daar nog eens goed naar gekeken waarna het is gelukt om in de nieuwe dienstregeling een aanpassing te realiseren waardoor de overstap in Haarlem beter wordt, zonder nadelige effecten voor een andere overstap. Deze aanpassing kan niet meer per 13 december 2015 van kracht worden, maar wordt begin 2016 ingevoerd. Hiermee hebben de vijf Intercity’s in de ochtendspits binnenkort een reistijd van een uur.

 • Vraag 4
  Bent u bereid te kijken naar de mogelijkheden om de overstaptijd tussen de Intercity Alkmaar-Haarlem en de Intercity Haarlem-Den Haag, die vanaf 15 december 2015 precies één minuut bedraagt, aan te passen tot een acceptabele overstaptijd?

  Zie antwoord 3.

 • Vraag 5
  Kunt u daarbij de mogelijkheid bekijken om de betreffende trein vanaf het startpunt Alkmaar drie minuten eerder te laten vertrekken zodat er voldoende overstaptijd in Haarlem gecreëerd wordt? Indien dit niet mogelijk is, kunt u aangeven wat de reden is dat de trein niet eerder uit Alkmaar zou kunnen vertrekken aangezien dit ogenschijnlijk het startpunt is van de trein?

  Zie antwoord 3.

 • Vraag 6
  Indien deze eerdere vertrektijd vanuit Alkmaar mogelijk is, kunt u deze kleine aanpassing aan de dienstregeling eveneens per 15 december in laten gaan? Deelt u de overtuiging dat deze aanpassing een zeer beperkt effect heeft op de dienstregeling en daarom snel doorgevoerd kan worden? Bent u bereid stappen te ondernemen om dit per 15 december te realiseren?

  Zie antwoord 3.

 • Mededeling - 3 december 2015

  Onlangs hebben de leden Heerema en De Boer (VVD) vragen gesteld over de nieuwe dienstregeling van de NS die per 13 december 2015 van kracht wordt en over de verslechtering van de treinverbinding tussen Alkmaar en Den Haag/Rotterdam daarin. Hierbij deel ik u mee dat ik u mijn antwoorden niet binnen de gestelde termijn kan sturen. Ik verwacht een dezer dagen nog relevante informatie te ontvangen van NS en zal mijn antwoorden dan onmiddellijk verzenden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2015Z21186
Volledige titel: De beantwoording van eerdere vragen over de ‘verslechtering van de treinverbinding tussen Alkmaar en Den Haag/Rotterdam’ van 27 maart 2015 en over de nieuwe dienstregeling van de NS die per 15 december 2015 van kracht wordt’
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20152016-851
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Rudmer Heerema en De Boer over de beantwoording van eerdere vragen over de ‘verslechtering van de treinverbinding tussen Alkmaar en Den Haag/Rotterdam’ van 27 maart 2015 en over de nieuwe dienstregeling van de NS die per 15 december 2015 van kracht wordt’