Kamervraag 2015Z19382

Het bericht inzake aanbestedingen van spoorwerkzaamheden rond Schiphol

Ingediend 16 oktober 2015
Beantwoord 27 oktober 2015 (na 11 dagen)
Indiener Johan Houwers (Houwers)
Beantwoord door Wilma Mansveld (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (PvdA)
Onderwerpen spoor verkeer
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2015Z19382.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20152016-390.html
1. Telegraaf, 15 oktober 2015
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «ProRail dreigt weer in de fout te gaan; Foefje om openbare aanbestedingen te omzeilen»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Hebt u over dit artikel of over deze vermeende wijze van geknipte aanbestedingen rond Schiphol contacten gehad met ProRail?

  Ja, er is vanuit mijn ministerie navraag gedaan bij ProRail naar de achtergrond van de problematiek bij Schiphol waaraan het artikel refereert en naar de suggestie in het artikel over de wijze van aanbestedingen. Ik heb de Kamer over de uitkomsten hiervan bij brief (IenM/BSK-2015/208302) geïnformeerd.

 • Vraag 3
  Zo nee, bent u bereid hierover navraag te doen?

  Ik verwijs u naar het antwoord op vraag 2.

 • Vraag 4
  Vindt u ook dat, als dit bericht juist is, dit niet zonder consequenties voor betrokkenen kan blijven?

  Het bericht is niet juist. Ik verwijs u voor een inhoudelijke beschrijving van de problematiek bij Schiphol naar mijn brief zoals genoemd in het antwoord op vraag 2.

 • Vraag 5
  Wilt u deze vragen beantwoorden voordat de Kamer opnieuw met u van gedachten wisselt over ProRail?

  Ja.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2015Z19382
Volledige titel: Het bericht inzake aanbestedingen van spoorwerkzaamheden rond Schiphol
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20152016-390
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Houwers over een bericht inzake aanbestedingen van spoorwerkzaamheden rond Schiphol