Kamervraag 2015Z19012

Het zweren op Allah bij de militaire beëdiging

Ingediend 13 oktober 2015
Beantwoord 27 november 2015 (na 45 dagen)
Indieners Joram van Klaveren (GrBvK), Louis Bontes (GrBvK)
Beantwoord door Jeanine Hennis-Plasschaert (minister defensie) (VVD)
Onderwerpen cultuur en recreatie defensie internationaal religie
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2015Z19012.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20152016-705.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Openbare militaire beëdiging voor het gemeentehuis Soest»?1

  Ja

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat het zweren op Allah door militairen een verkeerde ontwikkeling is? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord op vraag 3.

 • Vraag 3
  In hoeverre deelt u de visie dat militairen, evenals politiemedewerkers en Rijksambtenaren, niet de mogelijkheid zouden moeten hebben om een islamitische eed af te leggen?

  Er is geen sprake van een ontwikkeling. Bij koninklijk besluit van 20 oktober 1916 is reeds de wijze bepaald waarop islamitische militairen bij de Nederlandse krijgsmacht de eed afleggen. Dit heeft te maken met het feit dat militairen uit (het toenmalige) Nederlands Indië veelal moslim waren. Militairen zweren of beloven trouw aan de Koning, gehoorzaamheid aan de wetten en onderwerping aan de krijgstucht. Die eed/belofte is dan ook anders dan de ambtseed van politie en ambtenaren. Militairen roepen het Opperwezen (eed) of hun eigen geweten (belofte) in als getuige. Dat maakt dat de eed ook kan worden afgelegd door militairen die een ander geloof belijden dan het Christendom, zoals het Jodendom, de Islam en het Hindoeïsme op een wijze die voor hen bindend is.

 • Vraag 4
  Welke maatregelen bent u voornemens te treffen om de militaire eedaflegging gelijk te trekken aan die van politie en Rijksambtenaren?

  Zie antwoord op vraag 3.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2015Z19012
Volledige titel: Het zweren op Allah bij de militaire beëdiging
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20152016-705
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Van Klaveren en Bontes over het zweren op Allah bij de militaire beëdiging