Kamervraag 2015Z10045

Het conflict tussen Defensie en een veiligheidsofficier

Ingediend 2 juni 2015
Beantwoord 15 juli 2015 (na 43 dagen)
Indiener Jasper van Dijk
Beantwoord door Jeanine Hennis-Plasschaert (minister defensie) (VVD)
Onderwerpen defensie internationaal
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2015Z10045.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20142015-2904.html
1. http://accountantweek.nl/artikel/oudofficier-sleept-accountant-voor-t…
2. Mail van Landsadvocaat, 14 april 2015, onderhands aan departement gezonden
3. Brief van de heer Pen en toelichting op afwijzing door Defensie (4 oktober 2001), onderhands aan departement gezonden
 • Vraag 1
  Wat is uw oordeel over het artikel «Oud-officier sleept accountant voor tuchtrechter»?1

  Het feit dat de reserveofficier een klacht tegen de accountant heeft ingediend is mij bekend. De zaak ligt nu voor bij de tuchtrechter in afwachting van een uitspraak.

 • Vraag 2
  Bent u bekend met deze veiligheidsofficier, die in de jaren negentig rapportages maakte over ernstige wantoestanden binnen de Bewakingsgroep en inbreuken op de militaire veiligheid op het kazernecomplex in Den Haag, die de belangen van de Staat raakten?

  Deze reserveofficier is mij bekend.

 • Vraag 3
  Heeft uw voorganger, Minister van Defensie Hillen, in 2012 over deze militair gezegd: «dat het maar eens afgelopen moet zijn met het juridische gesteggel en dat dit geen tweede zaak Spijkers moet worden»? Zo nee, wat heeft uw voorganger dan wel gezegd?

  Mijn voorganger heeft geprobeerd de kwestie in overleg met de reserveofficier te beëindigen.

 • Vraag 4
  Klopt het dat er «een passende juridische vergoeding moest komen»? Wat is hiervan terecht gekomen?
 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat de beslissing van de landsadvocaat op 14 april jl. – om de zaak te sluiten en het bod te laten vervallen – ongedaan moet worden gemaakt? Bent u bereid de militair een voorschot op zijn schade aan te bieden?2
 • Vraag 6
  Hoe verklaart u dat deze veteraan wel in 1993 als Kapitein kon worden uitgezonden als militair waarnemer naar de Balkanoorlog, maar in 2001 niet kon terugkeren als officier, omdat hij niet over de juiste opleidingseisen zou beschikken, terwijl hij al jaren naar volle tevredenheid bij Defensie als officier werkzaam was en hiervoor in 1995 het Onderscheidingsteken voor langdurige dienst als officier ontving?
 • Vraag 7
  Erkent u dat in het personeelsdossier van deze veteraan valsheid in geschrifte werd gepleegd omtrent de afwijzing voor zijn sollicitatie in 2001?3
 • Vraag 8
  Kunt u bewerkstelligen dat deze veteraan alsnog geholpen wordt in plaats van dat hij zich eerst (militair) invalide moet laten verklaren (bij het ABP) om voor hulpverlening en voorzieningen in aanmerking te komen?
 • Vraag 9
  Deelt u de mening dat Defensie in deze zaak een flink aantal steken heeft laten vallen en dat het u daarom zou passen met de veteraan in gesprek te gaan? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 10
  Bent u bereid werk te maken van een passende juridische vergoeding, aangezien het leven van deze veteraan onterecht is geruïneerd door Defensie? Zo ja, wat gaat u ondernemen?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2015Z10045
Volledige titel: Het conflict tussen Defensie en een veiligheidsofficier
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20142015-2904
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over het conflict tussen Defensie en een veiligheidsofficier