Kamervraag 2015Z07021

Het bericht 'Klagende' Polen niet meer op bouwplaats'

Ingediend 16 april 2015
Beantwoord 13 mei 2015 (na 27 dagen)
Indiener Anne Mulder (VVD)
Beantwoord door Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
Onderwerpen arbeidsomstandigheden bouwnijverheid economie werk
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2015Z07021.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20142015-2239.html
1. De Stentor/ Deventer Dagblad woensdag 15 april 2015, «Klagende» Polen niet meer op bouwplaats
 • Vraag 1
  Kent u het artikel waarin staat dat de Polen die begin vorige maand tegenover vraagsteller en de Stentor hun mond open deden over onder meer over hun te lage uurloon niet meer op de bouwplaats van het stadskantoor Deventer werken?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Bent u bereid om na te laten gaan of en zo ja, waarom, deze Polen niet meer op de betreffende bouwplaats werken?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 3
  Bent u bereid om na te laten gaan of de betreffende Polen werden onderbetaald?

  Om een oordeel te kunnen geven over een eventuele overtreding van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) dient onderzoek plaats te vinden naar de feiten en omstandigheden. Dan kan ook worden vastgesteld of de groep Poolse werknemers al dan niet nog werkzaam is op de betreffende bouwplaats. De Inspectie SZW zal zich met het speciale team dat zich bezig houdt met de aanpak van schijnconstructies op de hoogte stellen van de situatie en beraadt zich op een eventueel onderzoek naar de feiten en omstandigheden in deze specifieke casus. Zoals gebruikelijk doe ik geen uitspraken over lopende onderzoeken van de Inspectie SZW.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2015Z07021
Volledige titel: Het bericht 'Klagende' Polen niet meer op bouwplaats'
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20142015-2239
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Anne Mulder over het bericht 'Klagende' Polen niet meer op bouwplaats'