Kamervraag 2015Z01575

De onrust rond het energielabel

Ingediend 30 januari 2015
Beantwoord 4 februari 2015 (na 5 dagen)
Indiener Eric Smaling (SP)
Beantwoord door Stef Blok (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (VVD)
Onderwerpen energie huisvesting kopen en verkopen natuur en milieu
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2015Z01575.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20142015-1240.html
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie op het artikel «Onrust over het energielabel»?1

  De schriftelijke vragen van het lid Smaling (SP), vraagnummer 2015Z01575, zijn beantwoord middels de brief «Reactie op uitvoering energielabel voor woningen» (Kamerstuk 30 196, nr. 295).

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat wanneer de communicatie van de overheid tot verwarring leidt, de woorden van uw woordvoerder: «Wij hopen dat het label een stimulans is om iets aan je woning te doen, maar als dat je niets interesseert, gooi je die brief maar lekker bij het oud papier» die verwarring onderstrepen en contraproductief werken?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Hoe verhouden de woorden «het is een vrij land» zich tot de verplichting van de EU om een energielabel in te stellen op straffe van een boete?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 4
  Hoeveel mensen hebben tot nu toe een klacht ingediend en hoeveel hebben contact opgenomen met de helpdesk, nu in de eerste twaalf dagen al tienduizend mensen contact hebben opgenomen met de helpdesk?2

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 5
  Hoeveel mensen hebben tot nu toe een verkeerd energielabel gekregen en hoe is of wordt dit opgelost, en op welke termijn?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 6
  Bent u van mening dat het huidige label met aanpassingen fraudeproof kan worden, of zou een ander systeem beter zijn? Kunt u uw antwoord toelichten?3

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 7
  Kunt u, in ogenschouw nemend dat kinderziektes bij de invoering van het energielabel niet onverwacht zijn, een stappenplan voorleggen dat leidt tot een voldoende mate van betrouwbaarheid en tevredenheid aan het eind van 2015?

  Zie antwoord vraag 1.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2015Z01575
Volledige titel: De onrust rond het energielabel
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20142015-1240
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Smaling over de onrust rond het energielabel