Kamervraag 2015Z01561

De problemen met het energielabel

Ingediend 30 januari 2015
Beantwoord 4 februari 2015 (na 5 dagen)
Indiener Sietse Fritsma (PVV)
Beantwoord door Stef Blok (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (VVD)
Onderwerpen energie huisvesting kopen en verkopen natuur en milieu
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2015Z01561.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20142015-1239.html
1. Telegraaf, 25 januari 2015
 • Vraag 1
  Bent u op de hoogte van de vele problemen rond de uitgifte van energielabels?1

  De schriftelijke vragen van het lid Fritsma (PVV), vraagnummer 2015Z01561, zijn beantwoord middels de brief «Reactie op uitvoering energielabel voor woningen» (Kamerstuk 30 196, nr. 295).

 • Vraag 2
  Bent u bereid u tegen de EU-richtlijn te verzetten die deze, voor woningbezitters kostbare bureaucratische, regel voorschrijft? Zo neen, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Hoe is het mogelijk dat u bewust een te ongunstige inschatting geeft van het energieverbruik van woningen? Deelt u de mening dat dit een vorm van misleiding is? Zo neen, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u dit herstellen?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 4
  Kunt u de Nederlandse woningbezitter, die het al moeilijk genoeg heeft door bijvoorbeeld de aantasting van de hypotheekrenteaftrek, zo snel mogelijk bevrijden van deze geldklopperij? Zo neen, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 1.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2015Z01561
Volledige titel: De problemen met het energielabel
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20142015-1239
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Fritsma over de problemen met het energielabel