Kamervraag 2015Z00975

Verstekelingen op het Nederlands ebolahulpschip

Ingediend 22 januari 2015
Beantwoord 11 februari 2015 (na 20 dagen)
Indiener Wassila Hachchi (D66)
Beantwoord door Jeanine Hennis-Plasschaert (minister defensie) (VVD)
Onderwerpen migratie en integratie organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2015Z00975.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20142015-1266.html
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het bericht «Verstekelingen op Nederlands ebolahulpschip»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Welke consequenties verbindt u aan dit voorval voor de beveiliging op de Karel Doorman?

  Het interne onderzoek over de verstekelingen die werden aangetroffen aan boord van het Joint Support Ship (JSS) Karel Doorman is inmiddels voltooid. Daarin wordt geconcludeerd dat het schip in haar huidige configuratie, ondanks verscherpte havenbewaking, enige ruimte laat voor indringers om zich ongemerkt toegang tot het schip te verschaffen. De punten die indringers hiervoor zouden kunnen benutten, zoals de dekken van de reddingsboten aan boord, zijn inmiddels geïdentificeerd. Momenteel wordt onderzocht welke maatregelen moeten worden getroffen om soortgelijke situaties in de toekomst te voorkomen.

 • Vraag 3
  Bent u bereid de uitkomsten van het in gang gezette onderzoek, naar hoe dit heeft kunnen gebeuren, met de Kamer te delen?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Wat gebeurt er met de verstekelingen wanneer de Karel Doorman in Nederland aankomt?

  Het JSS Karel Doorman is op 24 januari 2015 in Den Helder aangekomen. Grensbewakingsambtenaren van de Koninklijke Marechaussee hebben de verstekelingen aan boord de toegang tot Nederland geweigerd. De verstekelingen hebben daarop gemeld in Nederland asiel te willen aanvragen. Conform de procedures in de Vreemdelingenwetgeving heeft de Koninklijke Marechaussee hen, na een intake voor de asielprocedure, overgedragen aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) voor de verdere behandeling van de asielprocedure.

 • Vraag 5
  Kunt u uitsluiten dat de verstekelingen besmet zijn met ebola?

  Ja. De verstekelingen zijn direct na de ontdekking medisch onderzocht en tijdens de reis voortdurend gemonitord.

 • Vraag 6
  Kunt u uitsluiten dat de Nederlandse bemanning door de verstekelingen besmet is met ebola?

  Ja. Aangezien de verstekelingen niet besmet waren, vormden zij geen besmettingsgevaar voor de bemanning.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2015Z00975
Volledige titel: Verstekelingen op het Nederlands ebolahulpschip
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20142015-1266
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Hachchi over verstekelingen aan boord van de Karel Doorman