Kamervraag 2014Z20789

Het bericht dat een medewerkster van de Nederlandse ambassade in Bagdad gevoelige informatie zou hebben gelekt

Ingediend 17 november 2014
Beantwoord 12 januari 2015 (na 56 dagen)
Indiener Harry van Bommel (SP)
Beantwoord door Jeanine Hennis-Plasschaert (minister defensie) (VVD), Bert Koenders (minister buitenlandse zaken) (PvdA)
Onderwerpen defensie internationaal internationale samenwerking
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2014Z20789.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20142015-988.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Veiligheidslek: Nederlandse ambassade in Bagdad geïnfiltreerd»?1
 • Vraag 2
  Is er een verdenking dat een Iraakse medewerkster van de Nederlandse ambassade in Bagdad al jaren gevoelige informatie aan de Iraakse inlichtingen- en veiligheidsdienst Mukhabarat verkoopt? Indien neen, wat zijn hier dan de feiten?
 • Vraag 3
  Is dit vaker voorgekomen in Irak?
 • Vraag 4
  Wordt deze kwestie onderzocht en is de genoemde persoon geschorst?
 • Vraag 5
  Is de screening van ambassadepersoneel voldoende? Kunt u uw antwoord toelichten?

  Binnen de ingewikkelde context in Irak wordt de betrouwbaarheid van het lokale ambassadepersoneel zo goed als mogelijk nagegaan.

 • Vraag 6
  Kunt u toelichten of de gelekte informatie de veiligheid van de Nederlandse militairen in gevaar kan brengen?

  De uitkomst van het onderzoek geeft geen aanleiding te veronderstellen dat defensie-informatie is gecompromitteerd.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2014Z20789
Volledige titel: Het bericht dat een medewerkster van de Nederlandse ambassade in Bagdad gevoelige informatie zou hebben gelekt
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20142015-988
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Van Bommel over het bericht dat een medewerkster van de Nederlandse ambassade in Bagdad gevoelige informatie zou hebben gelekt