Kamervraag 2014Z19425

Het bericht dat de G20 landen dicht bij een deal zijn om de ‘Patent Box’ af te schaffen

Ingediend 31 oktober 2014
Beantwoord 3 december 2014 (na 33 dagen)
Indiener Kees Verhoeven (D66)
Beantwoord door Henk Kamp (minister economische zaken) (VVD)
Onderwerpen economie ondernemen
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2014Z19425.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20142015-727.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Germany, Britain expect patent box deal at G20 meeting»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Klopt het dat de G20 landen dicht bij een deal zijn om de «patent box» (in Nederland de Innovatiebox) af te schaffen? Is Nederland betrokken bij deze discussie?

  De OESO- en G20-landen zijn sinds de aanvang van het Base Erosion & Profit Shifting-project van de OESO met elkaar in gesprek over de vaststelling van een substancecriterium ter beoordeling van belastingregimes voor immateriële activa in verschillende landen. De gesprekken en voorgestelde wijzigingen dienen ter voorkoming van misbruik met dergelijke regimes. Uiteraard is Nederland betrokken bij deze gesprekken. Het afschaffen van deze regimes (en dus ook de Nederlandse innovatiebox) is geen onderwerp van gesprek.

 • Vraag 3
  Bent u van plan de innovatiebox zo snel mogelijk af te schaffen indien de bovengenoemde deal bereikt wordt tijdens de G20 vergadering?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Bent u bereid, indien de innovatiebox wordt afgeschaft, daarvoor in de plaats een fiscale maatregel in te voeren die investeringen in startups aantrekkelijker maakt, zoals de Small Enterprise Investment Scheme?

  De innovatiebox wordt niet afgeschaft. Met het Duits-Britse compromis wordt juist erkend dat een innovatiebox een belangrijk en legitiem instrument is om onderzoek en ontwikkeling in Europa te stimuleren. Nederland streeft naar het behoud van een aantrekkelijke innovatiebox. Voor zover het Duits-Britse compromis ook na de door Nederland gewenste uitwerking leidt tot een beperking van de innovatiebox, dan zal een eventuele vrijval ingezet worden voor het aantrekkelijk houden van het Nederlandse vestigingsklimaat voor het innovatieve bedrijfsleven.

 • Mededeling - 25 november 2014

  Hierbij bericht ik u dat de vragen van het lid Verhoeven (D66), over het bericht dat de G20 landen dicht bij een deal zijn om de «Patent Box» af te schaffen (ingezonden 31 oktober 2014 onder kenmerk 2014Z19425), niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord. De reden van het uitstel is de nadere interdepartementale afstemming. De Staatssecretaris van Financiën zal de vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2014Z19425
Volledige titel: Het bericht dat de G20 landen dicht bij een deal zijn om de ‘Patent Box’ af te schaffen
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20142015-727
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Verhoeven over het bericht dat de G20 landen dicht bij een deal zijn om de ‘Patent Box’ af te schaffen