Kamervraag 2014Z18714

Het bericht dat Nederland beschikt over de satellietbeelden die laten zien wie verantwoordelijk is voor de aanslag op vlucht MH17

Ingediend 23 oktober 2014
Beantwoord 21 november 2014 (na 29 dagen)
Indieners Pieter Omtzigt (CDA), Louis Bontes (GrBvK), Sjoerd Sjoerdsma (D66), Bram van Ojik (GL), Joël Voordewind (CU)
Beantwoord door Bert Koenders (minister buitenlandse zaken) (PvdA)
Onderwerpen openbare orde en veiligheid terrorisme
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2014Z18714.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20142015-617.html
 • Vraag 1
  Deelt u de constatering dat kabinetten op belangrijke momenten politieke oordelen en politieke wegingen gaven aan buitenlandse en binnenlandse inlichtingen, zoals bijvoorbeeld:

  De regering baseert zich bij politieke oordelen en besluitvorming op een veelheid van bronnen, waaronder inlichtingen.

 • Vraag 2
  Herinnert u zich de volgende uitspraak van de Minister-President van 21 juli 2014, waarin hij ten aanzien van de inlichtingen over de toedracht van de ramp zei: «Er zijn, zoals ik in mijn inleiding zei, sterke aanwijzingen over de toedracht van de ramp. Ik zeg erbij dat daar nog geen bevestiging van is bij onze diensten»?

  Ja.

 • Vraag 3
  Is de verificatie van de Amerikaanse inlichtingen afgerond?

  Over de verificatie van informatie van inlichtingendiensten van andere landen kan nooit in het openbaar mededeling worden gedaan.

 • Vraag 4
  Is de verificatie van de Duitse inlichtingen afgerond?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat het kabinet met haar politieke oordeel ten aanzien van de toedracht van de ramp niet kan wachten tot de Onderzoeksraad voor Veiligheid en het Openbaar Ministerie klaar zijn met hun diepgaande onderzoeken, maar dat, als er eerder een politieke weging gemaakt kan worden over algemene conclusies, deze door het kabinet ook gemaakt moet worden?

  Nederland leidt de internationale onderzoeken naar de toedracht van de ramp en het strafrechtelijke onderzoek. Het Kabinet kan geen conclusies trekken zonder de onafhankelijkheid van deze officiële onderzoeken aan te tasten. Daarom zal het Kabinet hangende het onderzoek geen oordeel vellen over de toedracht van de ramp.

 • Vraag 6
  Kunt u in het kader van voorgaande aangeven tot welk politiek oordeel u komt op basis van binnenlandse en buitenlandse inlichtingen ten aanzien van de toedracht van de ramp?

  Zie antwoord vraag 5.

 • Vraag 7
  Bent u bereid deze vragen te beantwoorden vóór het algemeen overleg als vervolg op het algemeen overleg van 15 oktober jl?

  Ja.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2014Z18714
Volledige titel: Het bericht dat Nederland beschikt over de satellietbeelden die laten zien wie verantwoordelijk is voor de aanslag op vlucht MH17
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20142015-617
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Sjoerdsma, Omtzigt, Voordewind, Van Ojik en Bontes over Satellietbeelden/MH17