Kamervraag 2014Z14079

Het bericht ‘Geen politie: geen strafzaken in Almere’

Ingediend 15 augustus 2014
Beantwoord 7 oktober 2014 (na 53 dagen)
Indiener Peter Oskam (CDA)
Beantwoord door Opstelten (minister justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2014Z14079.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20142015-200.html
1. «Geen politie: geen strafzaken in Almere», De Telegraaf, woensdag 13 augustus 2014.
2. «Rechtbank Almere «onveilig» voor straf-en familiezaken». Trouw, donderdag 14 augustus 2014.
 • Vraag 1
  Is het waar dat vanaf september 2014 geen straf- en familiezaken meer worden behandeld bij de rechtbank Almere omdat de Nationale Politie heeft besloten geen structurele politiecapaciteit meer vrij te maken voor de rechtbank Almere?1

  Dit had te maken met het feit dat het gerechtsbestuur en de leiding van de politie-eenheid Midden-Nederland nog in gesprek waren over de concrete afspraken met betrekking tot de inzet van de politie voor parkettaken in de locatie Almere. Voor een nadere toelichting verwijs ik naar antwoord 2 op de Kamervragen van het lid Helder (PVV) (Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2014–2015, nr. 201).

 • Vraag 2
  Klopt het dat de reden geen politiecapaciteit vrij te maken gelegen is in de brede capaciteitsproblemen bij de Nationale politie waardoor niet direct kan worden ingespeeld op de reorganisaties bij de rechterlijke macht?2 Zo nee, wat is dan de reden?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Kunt u aangeven met welke capaciteitsproblemen de Nationale Politie momenteel kampt?

  De Nationale Politie heeft voldoende capaciteit beschikbaar voor de uitvoering van parkettaken.

 • Vraag 4
  Waarom is alleen besloten bij de rechtbank Almere geen parketpolitie meer in te delen?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat het een verstandige beslissing van de rechtbank Midden-Nederland is geen straf-en familiezaken te houden in Almere, omdat dit zonder parketpolitie mogelijk te onveilig is voor procespartijen?

  Het gerechtsbestuur kan beslissen om zittingen binnen het eigen arrondissement te verplaatsen indien de veiligheid ter zitting niet voldoende kan worden gegarandeerd. Als het gerechtsbestuur van de rechtbank Midden-Nederland van mening is dat vanwege onvoldoende beschikbare politie-inzet voor de zittingsplaats Almere de veiligheid ter zitting onvoldoende gewaarborgd is, is het een verstandige beslissing om de zittingen te verplaatsen.

 • Vraag 6
  Is de Nationale Politie voornemens op meer rechtbanken geen parketpolitie meer in te zetten?

  Nee.

 • Vraag 7
  Wat betekent de verschuiving van straf-en familiezaken van Almere naar Lelystad voor de werkdruk op de rechtbank Midden-Nederland vestiging Lelystad?

  De verschuiving leidt niet tot extra werkdruk voor de vestiging Utrecht, behoudens enige extra reistijd voor de rechters en ondersteuning.

 • Vraag 8
  Kunt u in de beantwoording van deze vragen aangeven wat de uitkomsten van het geplande overleg zullen zijn op 3 september 2014 tussen het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de Raad voor de Rechtspraak en de Nationale Politie?

  Zie het antwoord 5 op de Kamervragen van het lid Helder (PVV).

 • Mededeling - 12 september 2014

  Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen het lid Oskam (CDA) van uw Kamer aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht «Geen politie: geen strafzaken in Almere» (ingezonden 15 augustus 2014) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2014Z14079
Volledige titel: Het bericht ‘Geen politie: geen strafzaken in Almere’
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20142015-200
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Oskam over het bericht ‘Geen politie: geen strafzaken in Almere’