Kamervraag 2013Z20203

De Nederlandse dhimmi-ambassadeur in Ryadh

Ingediend 21 oktober 2013
Beantwoord 31 oktober 2013 (na 10 dagen)
Indieners Geert Wilders (PVV), Raymond de Roon (PVV)
Beantwoord door Frans Timmermans (minister buitenlandse zaken) (PvdA)
Onderwerpen cultuur en recreatie internationaal organisatie en beleid religie
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2013Z20203.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20132014-383.html
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het tweetbericht van de Nederlandse onze ambassadeur in Ryadh, luidende: «Congratulations to all Saudi people on a very sucessful #Hajj2013 a showcase of Muslim unity, faith. Islam shows it is religion of peace»?

  Ja.

 • Vraag 2
  Wilt u uitleggen hoe het door moslims rondjes lopen rond een zwarte steen, het gooien van kiezelsteentjes naar andere stenen, het zeven maal heen en weer lopen tussen twee heuvels en de andere plichtplegingen van de Hadj, aantonen dat de Islam een «religion of peace» is?

  Het kabinet deelt het door u geschetste beeld van de Islam niet.

 • Vraag 3
  Bent u bekend met de tot geweld aanzettende teksten in de koran, de onderdrukkende strekking van de sharia en de miljoenen mensen wier keel is doorgesneden door moslims die daarbij riepen «Allah is groot»?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Wilt u deze ambassadeur, die van al die zaken kennelijk geen weet heeft oftewel zich als een dhimmi gedraagt, onmiddellijk terugroepen? Zo neen, waarom niet?

  Nee. Het kabinet ziet daar geen reden toe.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2013Z20203
Volledige titel: De Nederlandse dhimmi-ambassadeur in Ryadh
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20132014-383
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden De Roon en Wilders over de Nederlandse ambassadeur in Riyad