Kamervraag 2013Z19414

Het bericht dat de minister “persoonlijk sorry” heeft gezegd tegen haar Indonesische collega

Ingediend 10 oktober 2013
Beantwoord 1 november 2013 (na 22 dagen)
Indieners Wassila Hachchi (D66), Sjoerd Sjoerdsma (D66)
Beantwoord door Jeanine Hennis-Plasschaert (minister defensie (nederland)) (VVD)
Onderwerpen defensie internationaal
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2013Z19414.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20132014-394.html
 • Vraag 1
  Klopt het dat u «persoonlijk sorry» heeft gezegd tegen uw Indonesische collega over de manier waarop de onderhandelingen tussen Nederland en Indonesië over Leopard-tanks verliepen?1

  Ik heb desgevraagd tijdens de ontmoeting met de pers gezegd de gang van zaken rondom de voorgenomen levering van tanks aan Indonesië persoonlijk te betreuren, omdat het geen recht doet aan de vriendschappelijke relatie tussen Nederland en Indonesië. Formele excuses zijn niet aan de orde. Een Kamermeerderheid had bezwaren tegen de voorgenomen levering, waarop Indonesië besloot de tanks in Duitsland te verwerven.

 • Vraag 2
  Wat is het verschil tussen een persoonlijk sorry, een formele spijtbetuiging en formele excuses?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Sprak u dit persoonlijke sorry uit namens het kabinet? Is deze uitspraak voor het bezoek aan Indonesië afgestemd in het kabinet?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 4
  Zijn er andere ministers of staatssecretarissen die in het verleden een persoonlijk sorry hebben uitgesproken? Zo ja, om wie ging dit? Zo neen, is dit nieuw beleid?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 5
  Betekent deze uitspraak een verandering in het wapenexportbeleid richting Indonesië?

  Nee.

 • Vraag 6
  Bent u bereid iedere vraag afzonderlijk en dus niet in één antwoord samengevoegd te beantwoorden?

  Nee.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2013Z19414
Volledige titel: Vragen van de leden Sjoerdsma en Hachchi (beiden D66) aan de minister van Defensie over het bericht dat de minister «persoonlijk sorry» heeft gezegd tegen haar Indonesische collega (ingezonden 10 oktober 2013).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20132014-394
Volledige titel: Vragen van de leden Sjoerdsma en Hachchi (beiden D66) aan de Minister van Defensie over het bericht dat de minister «persoonlijk sorry» heeft gezegd tegen haar Indonesische collega (ingezonden 10 oktober 2013).