Kamervraag 2013Z14905

Het bericht 'Militairen bij grof vuil gezet'

Ingediend 11 juli 2013
Beantwoord 9 augustus 2013 (na 29 dagen)
Indieners Angelien Eijsink (PvdA), Sultan Günal-Gezer (PvdA)
Beantwoord door Jeanine Hennis-Plasschaert (minister defensie) (VVD)
Onderwerpen defensie internationaal ontslag werk
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2013Z14905.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-2950.html
1. Telegraaf van 10 juli 2013
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het bericht «Militairen bij grof vuil gezet»?1
 • Vraag 2
  Is het waar dat er in alle gevallen gebruik is gemaakt van een standaardontslagbrief? Zijn er verschillende standaardbrieven voor de verschillende onderdelen? Zo ja, hoeveel verschillende standaardontslagbrieven zijn er voor welk onderdeel gebruikt?
 • Vraag 3
  Welke afwegingen lagen ten grondslag aan de keuze voor een standaardontslagbrief?
 • Vraag 4
  Kunt u toelichten waarom er voor deze – ogenschijnlijk onpersoonlijke – manier van ontslagaanzegging gekozen is?
 • Vraag 5
  Is er vooraf een gesprek geweest met alle betrokkenen? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 6
  Volgt er nog een persoonlijk gesprek met alle betrokkenen? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 7
  Is er of volgt er op enigerlei wijze nog een persoonlijk contact met allen die een dergelijke ontslagbrief ontvangen hebben?
 • Vraag 8
  Wisten de betrokkenen op welke manier communicatie over het ontslag zou geschieden?
 • Vraag 9
  Is er op enige manier gecommuniceerd over de wijze waarop het personeel van Defensie dat als gevolg van de reorganisatie ontslag aangezegd zal krijgen? Zo ja, op welke manier?
 • Vraag 10
  Zijn de afzonderlijke leidinggevenden van de onderdelen waar de ontslagen vallen, betrokken geweest? Zo ja, op welke wijze?
 • Vraag 11
  Op welke wijze zullen de ontslagen militairen verder gevolgd worden in verband met de nazorg, indien zij op missie zijn geweest?
 • Vraag 12
  Hoe gaat u invulling geven aan de gemaakte afspraken over de nazorg aan militairen die op missie zijn geweest?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2013Z14905
Volledige titel: Het bericht 'Militairen bij grof vuil gezet'
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-2950
Volledige titel: Antwoord vragen Eijsink en Günal-Gezer over het bericht ‘Militairen bij het grof vuil gezet’