Kamervraag 2013Z12443

Het bericht “Zoveel banen, dat is echt stupide.”

Ingediend 18 juni 2013
Beantwoord 11 september 2013 (na 85 dagen)
Indiener Jesse Klaver (GL)
Beantwoord door Frans Weekers (staatssecretaris financiën) (VVD)
Onderwerpen economie organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2013Z12443.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-3196.html
1. NRC Handelsblad van 14 juni 2013
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Zoveel banen, dat is echt stupide»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Hoe beoordeelt u de kritiek van de drie hoogleraren dat het aantal geschatte banen dat brievenbusmaatschappijen Nederland zouden opleveren in het SEO-rapport gebaseerd is op een rekenfout?
 • Vraag 3
  De drie hoogleraren stellen dat een betere benadering om het aantal banen te schatten zou zijn om de omzet bij dienstverleners te delen door wat een werknemer gemiddeld aan omzet oplevert; deelt u de opvatting van deze hoogleraren? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 4
  In de nieuwe verklaring stelt SEO gebruik gemaakt te hebben van afgeleide fte’s; hoe beoordeelt u het geschatte bedrag per fte? De heer Van Wijnbergen stelt in het NRC dat dit bedrag veel te laag is; deelt u zijn mening?
 • Vraag 5
  In het NRC stelt Arnoud Boot dat het «stupide» is te denken dat de werknemers die hun baan «danken» aan het bestaan van brievenbusmaatschappijen, zonder het bestaan van deze firma’s niet aan het werk zouden zijn, immers schept aanbod op middellange termijn zijn eigen vraag; deelt u deze analyse? Zo nee, kunt u uitsluiten dat deze werknemers zonder het bestaan van brievenbusfirma’s ook een baan zouden hebben?
 • Vraag 6
  Bent u bereid deze vragen te beantwoorden voorafgaand aan uw reactie op het SEO-rapport?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2013Z12443
Volledige titel: Het bericht “Zoveel banen, dat is echt stupide.”
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-3196
Volledige titel: Antwoord vragen van het lid Klaver over het bericht “Zoveel banen, dat is echt stupide”