Kamervraag 2013Z12060

Het artikel “Verzekeraars zetten ouderen op straat”

Ingediend 13 juni 2013
Beantwoord 9 juli 2013 (na 26 dagen)
Indiener Henk Krol (50PLUS)
Beantwoord door Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
Onderwerpen ouderen verzekeringen zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2013Z12060.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-2788.html
1. Trouw, 7 juni 2013
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «Verzekeraars zetten ouderen op straat»?1

  Ja, daar ben ik mee bekend.

 • Vraag 2
  Wat vindt u van het feit dat een zorgkantoor mogelijk al drie jaar na instroom van nieuwe bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen de financiering via de zorgkantoren wil beëindigen?

  De berichtgeving is gebaseerd op een brief die een verzekeraar op 29 april 2013 naar alle aanbieders in de sector verpleging en verzorging heeft verstuurd. De betreffende verzekeraar heeft in een tweede brief (gedateerd 8 mei) aangegeven dat ze de rechten van bestaande cliënten op verblijf in een instelling vanzelfsprekend zullen respecten.
  Er is geen sprake van dat bestaande cliënten gedwongen worden om zelfstandig te gaan wonen.

 • Vraag 3
  Bent u zich bewust van het gevaar dat ouderen, die nu nog in een verzorgingshuis wonen, hierdoor gedwongen worden weer zelfstandig te gaan wonen?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Vindt u dit wenselijk?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 5
  Realiseert u zich dat in het Regeerakkoord is afgesproken dat de geplande maatregelen alleen gelden voor nieuwe situaties?

  Daar ben ik mij terdege van bewust en dit is steeds mijn boodschap geweest. Ook in de debatten over de hoofdlijnen van de hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg heb ik nogmaals aangegeven dat bestaande cliënten recht houden op verblijf in een instelling (ook bij een eventuele herindicatie).

 • Vraag 6
  Wat gaat u doen om te zorgen dat zorgkantoren zich houden aan gemaakte afspraken?

  Ik ben in overleg met zowel zorgkantoren als met branche-organisaties van zorgaanbieders om te praten over signalen over de zorginkoop. Zorgkantoren hebben als taak om voor alle cliëntengroepen voldoende zorg in te kopen. Dat geldt dus ook voor cliënten die in een instelling verblijven.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2013Z12060
Volledige titel: Het artikel “Verzekeraars zetten ouderen op straat”
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-2788
Volledige titel: Antwoord vragen van het lid Krol ver het artikel “Verzekeraars zetten ouderen op straat”