Kamervraag 2013Z05887

Het rapport ‘Verloren tijd’

Ingediend 25 maart 2013
Beantwoord 15 april 2013 (na 21 dagen)
Indieners Sietse Fritsma (PVV), Fleur Agema (PVV)
Beantwoord door Fred Teeven (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD), Martin van Rijn (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA)
Onderwerpen immigratie migratie en integratie
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2013Z05887.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-1997.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het rapport «Verloren tijd», waarin het advies staat dat asielzoekers dagbesteding moeten krijgen?1

  Ja, dit advies is mij op 22 maart 2013 aangeboden.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat het van de zotte is dat er zwaar bezuinigd gaat worden op de dagbesteding van ouderen, gehandicapten, en andere hulpbehoevenden, maar dat asielzoekers wel dagbesteding zouden moeten krijgen? Zo nee, waarom niet?

  Zoals te doen gebruikelijk wordt binnen drie maanden na verschijning van een rapport van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) een kabinetsreactie aan de Tweede Kamer aangeboden. Op dit moment beraad ik mij op de inhoud van het rapport en de strekking van de aanbevelingen. Natuurlijk spelen de economische situatie en de noodzaak om vertrek te realiseren van vreemdelingen zonder verblijfsrecht in Nederland, een rol bij de beoordeling hiervan.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat opvang van asielzoekers op een humane, maar zo sober mogelijke manier dient plaats te vinden en dat niet overgegaan moet worden tot verruiming van de mogelijkheden tot educatie en recreatie? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Deelt u voorts de mening dat asielzoekers, zolang zij geen verblijfsrecht in Nederland hebben verkregen, hun tijd en energie dienen te besteden aan het voorbereiden op de terugkeer naar het land van herkomst in plaats van aan bijvoorbeeld het volgen van cursussen? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 5
  Bent u bereid dit waardeloze rapport vandaag nog in de papierversnipperaar te doen?

  Zie antwoord vraag 2.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2013Z05887
Volledige titel: Het rapport ‘Verloren tijd’
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-1997
Volledige titel: Antwoord vragen van de leden Fritsma en Agema over het rapport ‘Verloren tijd’