Kamervraag 2013Z03455

Het bericht dat het ministerie van Veiligheid en Justitie slecht samenwerkt met de Nationale ombudsman

Ingediend 21 februari 2013
Beantwoord 10 april 2013 (na 48 dagen)
Indieners Nine Kooiman (SP), Jan de Wit (SP), Sharon Gesthuizen (SP)
Beantwoord door Fred Teeven (staatssecretaris veiligheid en justitie) (VVD), Opstelten (minister veiligheid en justitie) (VVD)
Onderwerpen bestuur bezwaar en klachten recht rijksoverheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2013Z03455.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-1915.html
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie op de kritiek van de Nationale ombudsman dat met de bewindspersonen van het ministerie van Veiligheid en Justitie nauwelijks valt samen te werken, dat u immuun bent voor kritiek, het recht aan uw zijde denkt te hebben en altijd gelijk meent te hebben, ook als dat niet het geval is?1

  Ik heb kennis genomen van de uitlatingen van de ombudsman. Ik geef op alle verzoeken van de ombudsman antwoord. Als het gaat om aanbevelingen van de ombudsman volg ik de meeste daarvan op. Bij het niet overnemen van een aanbeveling vindt ambtelijk overleg plaats tussen mijn ministerie en de ombudsman. Mijn ervaring leert dat dit overleg bijdraagt aan het begrip voor elkaars standpunten. Echter, er zijn zaken waarin ik van mening verschil met de ombudsman. In het jaarverslag van de ombudsman staan die genoemd. Dat jaarverslag wordt besproken in uw Kamer.

 • Vraag 2
  Herkent u zich in deze kritiek? Zo ja, trekt u zich deze kritiek aan en zo ja, wat gaat u hieraan doen? Zo nee, kunt u beargumenteerd weerspreken waarom de Nationale ombudsman er naar uw mening naast zit?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Wat is uw reactie op de afzonderlijke voorbeelden die de Nationale ombudsman geeft en waarmee uw houding ten opzichte van de Nationale ombudsman wordt geïllustreerd?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 4
  Waarom wordt u de moeilijkste samenwerkingspartner genoemd? Waar ligt dit aan?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 5
  Bent u bereid er in ieder geval voor te zorgen dat u tijdig reageert op de rapporten van de Nationale ombudsman? Kunt u toezeggen dat dit voortaan altijd gebeurt? Zo nee, waarom niet?

  Mijn doelstelling is om op alle rapporten van de ombudsman tijdig te reageren. Niet valt te voorkomen dat complexe zaken meer tijd vergen. Wanneer niet binnen de door de ombudsman gestelde termijn kan worden geantwoord wordt dit gemeld aan de ombudsman.

 • Vraag 6
  Hoe gaat u de samenwerking met de Nationale ombudsman verbeteren?

  Er vindt reeds ambtelijk overleg plaats met de ombudsman als het gaat om het niet-overnemen van aanbevelingen. Gezien de positieve werking van dit soort overleggen en om het open karakter van mijn ministerie naar de ombudsman toe te vergroten zal de ombudsman frequenter worden geraadpleegd voor openbaarmaking van mijn officiële reactie. Voorts heb ik binnen mijn Ministerie maatregelen genomen ten behoeve van het verbeteren van de termijnbewaking.

 • Mededeling - 13 maart 2013

  Hierbij bericht ik u, mede namens de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, dat de schriftelijke vragen van de leden De Wit, Gesthuizen en Kooiman (allen SP) over het bericht dat het ministerie van Veiligheid en Justitie slecht samenwerkt met de Nationale ombudsman (ingezonden 21 februari 2013) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie ontvangen is. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2013Z03455
Volledige titel: Het bericht dat het ministerie van Veiligheid en Justitie slecht samenwerkt met de Nationale ombudsman
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-1915
Volledige titel: Antwoord vragen van de leden De Wit, Gesthuizen en Kooiman over het bericht dat het ministerie van Veiligheid en Justitie slecht samenwerkt met de Nationale ombudsman