Kamervraag 2013Z00651

De aankoop door de Rijksgebouwendienst (RGD) van een kantoorpand in Den Haag

Ingediend 17 januari 2013
Beantwoord 5 februari 2013 (na 19 dagen)
Indieners Paulus Jansen , Ronald van Raak
Beantwoord door Stef Blok (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (VVD), Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
Onderwerpen bestuur bouwnijverheid economie rijksoverheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2013Z00651.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-1213.html
1. De Telegraaf, Haagland katern, 9 januari 2013
2. Het Financieele Dagblad, 9 januari 2013
3. Persbericht ministerie Infrastructuur en Milieu, juni 2012 (http://ww…
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van de berichten «Rijk koopt pand van klager Eurojust»1 en «Haags vastgoedbedrijf buigt voor Eurojust»?2 Kloppen de beschreven feiten?
 • Vraag 2
  Wat is het bedrag dat het Rijk heeft betaald voor het pand? Hoeveel vierkante meter bruto vloeroppervlakte (m2 BVO) beslaat het pand?
 • Vraag 3
  Hoeveel m2 BVO aan kantooroppervlakte staat er binnen de gemeente Den Haag momenteel leeg en is in bezit van het Rijk?
 • Vraag 4
  Hoe verhoudt de in bovengenoemde berichten vermelde aankoop zich met de afspraken in het kader van het convenant «aanpak leegstand kantoren»? Hoe verhoudt de aankoop zich met de volgende uitspraak van de minister van Infrastructuur en Milieu: «Het is noodzakelijk dat we de leegstand van kantoren aanpakken. Dat kan alleen als overheid en bedrijfsleven de handen ineen slaan en over individuele belangen heen stappen. Ik heb er het volste vertrouwen in dat provincies, gemeenten en regionale marktpartijen hun verantwoordelijkheid zullen nemen om dit ambitieuze convenant – met maatwerk op regionaal niveau – te laten slagen»?3
 • Vraag 5
  Welke visie en/of doelstellingen zijn er door de convenantpartijen geformuleerd voor de regio Den Haag met betrekking tot de bestaande voorraad leegstaande kantoren, nieuwe ontwikkeling en regionale programmering? Als deze nog niet geformuleerd zijn; op welke termijn wordt deze afspraak uit het convenant gerealiseerd?
 • Vraag 6
  Wat zijn de concrete plannen van de RGD met het pand aan de Johan Frisolaan? Kan onderbouwd worden dat deze plannen niet realiseerbaar waren binnen de bestaand voorraad aan beschikbaar (leegstaand) vastgoed dat in het bezit is van het Rijk?
 • Vraag 7
  Kan de Kamer een overzicht ontvangen van alle kantoren in Den Haag die eigendom zijn van het Rijk en de plannen om – conform de afspraken in het kader van het convenant aanpak leegstand kantoren – deze kantoren zo snel mogelijk weer een nuttige bestemming te geven?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2013Z00651
Volledige titel: De aankoop door de Rijksgebouwendienst (RGD) van een kantoorpand in Den Haag
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-1213
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Paulus Jansen en Van Raak over de aankoop door de Rijksgebouwendienst van een kantoorpand in Den Haag