Kamervraag 2012Z21381

De voorgenomen bouw van 3000 woningen op de E1 locatie

Ingediend 7 december 2012
Beantwoord 20 december 2012 (na 13 dagen)
Indiener Pieter Omtzigt (CDA)
Beantwoord door Frans Timmermans (minister buitenlandse zaken) (PvdA)
Onderwerpen internationaal organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z21381.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-859.html
 • Vraag 1
  Hoe was uw onderhoud met de Israëlische ambassadeur, op welke wijze hebt u de voorgenomen bouw van 3000 woningen op de E1 locatie aan de orde gesteld en wat was zijn reactie?
 • Vraag 2
  Deelt u de mening van het Amerikaanse State Department dat «unilaterale acties buitengewoon schadelijk zijn voor de vooruitzichten om de Israëlisch-Palestijnse vredesonderhandelingen te hervatten», dat het E1 gebied zeer gevoelig is en dat de bouw daar zeer schadelijk zou zijn voor een twee-staten oplossing?1
 • Vraag 3
  Kunt u een overzicht geven van de initiatieven die verschillende EU-lidstaten hebben genomen? Welke stappen heeft u gezet om te komen tot een gemeenschappelijke EU-boodschap aan Israël, dat terugkeer naar de onderhandelingstafel voor de EU de enige optie is en dat deze voorgenomen bouw niet bijdraagt aan verzoening tussen de partijen? Op welke manier wordt met de VS opgetrokken, zodanig dat de bouw van deze woningen wordt voorkomen?
 • Vraag 4
  Op welke manier zet u zich in om te komen tot een overtuigend en eensluidend EU-geluid binnen het kwartet, zodat een zelfstandige bijdrage wordt geleverd aan het dichterbij brengen van een twee-staten oplossing?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z21381
Volledige titel: De voorgenomen bouw van 3000 woningen op de E1 locatie
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-859
Volledige titel: Antwoord vragen van het lid Omtzigt over de voorgenomen bouw van 3000 woningen op de E1 locatie