Kamervraag 2012Z18509

Het rapport “Trading Away Peace: How Europe helps sustain illegal Israeli settlements”

Ingediend 1 november 2012
Beantwoord 3 december 2012 (na 32 dagen)
Indiener Sjoerd Sjoerdsma (D66)
Beantwoord door Uri Rosenthal (VVD)
Onderwerpen economie handel
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z18509.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-727.html
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie op het rapport «Trading Away Peace: How Europe helps sustain illegal Israeli settlements», waarin wordt gesteld dat Europees beleid de instandhouding van Israëlische nederzettingen in Palestijnse gebieden bevordert?1
 • Vraag 2
  Bent u in principe voorstander van correcte etikettering van producten, ook als het gaat om producten afkomstig uit Israëlische nederzettingen?
 • Vraag 3
  Kunt u in reactie op de twaalf aanbevelingen per aanbeveling aangeven wat het huidige Nederlandse standpunt is?
 • Vraag 4
  Kunt per aanbeveling aangeven in hoeverre u bereid bent de aanbeveling nationaal te implementeren, alsmede de bereidheid en wijze waarop u ze in EU- en VN-verband zult bevorderen?
 • Vraag 5
  Bent u bereid deze vragen te beantwoorden vóór 14 november 2012, zodat de antwoorden kunnen worden meegenomen in het algemeen overleg op die datum over de Raad Buitenlandse Zaken van 19 november a.s.?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z18509
Volledige titel: Het rapport “Trading Away Peace: How Europe helps sustain illegal Israeli settlements”
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-727
Volledige titel: Antwoord vragen van het lid Sjoerdsma over het rapport “Trading Away Peace: How Europe helps sustain illegal Israeli settlements”