Kamervraag 2012Z15660

Het bericht dat de Congolese politicus Diomi Ndongala op 27 juni 2012 is ontvoerd en sindsdien spoorloos is

Ingediend 6 september 2012
Beantwoord 15 oktober 2012 (na 39 dagen)
Indiener Henk Jan Ormel (CDA)
Beantwoord door Uri Rosenthal (minister buitenlandse zaken) (VVD)
Onderwerpen internationaal organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z15660.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-268.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het feit dat de Congolese politicus Diomi Ndongala op 27 juni 2012 is ontvoerd en sindsdien spoorloos is?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Heeft u meer informatie over de situatie waarin Diomi Ndongala zich op dit moment bevindt? Bent u bereid duidelijkheid te eisen van de Congolese regering over zijn situatie?

  Ik heb op dit moment geen nadere informatie over de situatie waarin de heer Diomi Ndongala zich bevindt. De Nederlandse ambassade in Kinshasa onderhoudt nauw contact met het mensenrechtenbureau van MONUSCO, Bureau Conjoint des Nations Unies sur les Droits de l’Homme, dat onderzoek doet naar de verdwijning van Diomi Ndongala. Daarnaast heeft de ambassade nadere uitleg gevraagd over de verdwijning van de heer Diomi Ndgongala bij de Congolese autoriteiten.

 • Vraag 3
  Welk oordeel heeft u over de politieke situatie in Congo als politici van de oppositie zomaar kunnen verdwijnen?

  Er is op dit moment onvoldoende betrouwbare informatie beschikbaar over de verdwijning van Diomi Ndgongala om daar verdere conclusies uit te trekken.

 • Vraag 4
  Bent u bereid al het mogelijke te doen om meer duidelijkheid te krijgen over het lot van Diomi Ndongala? Zo ja, op welke manier zult u dat doen?

  Zie antwoord vraag 2.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z15660
Volledige titel: Het bericht dat de Congolese politicus Diomi Ndongala op 27 juni 2012 is ontvoerd en sindsdien spoorloos is
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-268
Volledige titel: Antwoord vragen van het lid Ormel over het bericht dat de Congolese politicus Diomi Ndongala is ontvoerd en sindsdien spoorloos is