Kamervraag 2012Z15441

De schadelijke gevolgen door blowen

Ingediend 29 augustus 2012
Beantwoord 3 oktober 2012 (na 35 dagen)
Indieners Kees van der Staaij (SGP), Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink (CU), Madeleine van Toorenburg (CDA), Joël Voordewind (CU)
Beantwoord door Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD), Opstelten (minister justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen gezondheidsrisico's zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z15441.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-184.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Van veelvuldig blowen worden jongvolwassenen dommer»?1
 • Vraag 2
  Bent u bereid de conclusies uit dit rapport mee te nemen in het kader van het Nederlandse drugsbeleid?
 • Vraag 3
  Welke risico’s en gevolgen, waar het gaat om de kans op een psychose, hangen samen met drugsgebruik op jonge leeftijd?
 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat scholen strenger zouden moeten optreden wanneer zij merken dat jongeren blowen?
 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat het bericht aanleiding geeft de minimum leeftijd voor het kopen van softdrugs te verhogen naar 21 jaar? Zo ja, hoe gaat u dit realiseren? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 6
  Wat is de stand van zaken betreffende het afstandscriterium van tenminste 350 meter tussen scholen en coffeeshops?
 • Mededeling - 20 september 2012

  De vragen van de Kamerleden Voordewind (CU), Wiegman-van Meppelen Scheppink (CU), Van Toorenburg (CDA) en Van der Staaij (SGP) over de schadelijke gevolgen door blowen (2012Z15441) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. De reden hiervoor is dat de onderlinge afstemming meer tijd vergt. Ik zal u zo spoedig mogelijk de antwoorden op de Kamervragen doen toekomen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z15441
Volledige titel: De schadelijke gevolgen door blowen
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-184
Volledige titel: Antwoord vragen van de leden Voordewind en Wiegman-van Meppelen Scheppink, Van Toorenburg en Van der Staaij over de schadelijke gevolgen door blowen